Ukategorisert

Michelsen angriper Fremskrittspartiet

Lars-Henrik Michelsen, leder i Unge Venstre, er enig med Liberaleren og kommer med krass kritikk av Fremskrittspartiets innvandrings – og integreringsmelding.

Michelsen bruker innvandringsdokumentet som et argument på hvorfor Venstre ikke vil i regjering sammen med Fremskrittspartiet. Hadde andre vært like tydelige, altså Høyre og ennå flere velgere, hadde Fremskrittspartiet aldri produsert et dokument som tok til ordet for en fremmedfiendtlig politikk. Dokumentet kolliderer i utgangspunktet med drømmen om regjeringsmakt. Det kolliderer uten tvil med ideologien liberalisme.

Lars-Henrik Michelsen skriver i sin blogg at han kunne ha tatt for seg tiltak for tiltak i dokumentet og argumentert mot disse hver for seg. Det er likevel summen av alle tiltakene som er verst for liberale Lars-Henrik Michelsen.

Da meldingen ble lagt frem ble det påpekt fra Fremskrittspartiet at innvandrings – og integreringsmeldingen var enstemmig vedtatt av utvalget som har produsert dokumentet. Det får Liberaleren til å stille følgende spørsmål: Hvor var partiets liberalister, for eksempel Per Arne Olsen og Ove A Vanebo for å nevne to konkrete personer? Hvorfor fikk utvalget lage dokumentet, uten motbør fra liberalister som er plassert høyt oppe i partiet og partiets ungdomsorganisasjon?

13 kommentarer
Inline Feedbacks
View all comments
Eivind Knudsen
Eivind Knudsen
14 years ago

Det er ingenting rart i at Michelsen og Venstre ikke liker FRP’s fokus å negative konsekvenser med ukontrollert familiegjenforening og visse typer av Islam. Michelsens parti har jo gjort advokat Raja til en av sine toppfigurer; den samme mørkemannen som medio november ifjor ikke ville svare på om han synes ytringsfrihet var et gode eller ikke, jfr. Liberalerens egen omtale av saken. Jeg tviler på at FRP vil i regjering med Venstre heller, all den stund Venstre går inn for rasjonering av flyreiser, og altså også nominerer en røst fra den mørke middelalder på fylkeslista til Akershus. Jeg kjenner et… Read more »

Kjetil
Kjetil
14 years ago

Vel, men for en liberalist burde rasjonering av flyreiser være totalt uhørt. Dersom han hadde et fnugg liberalisme i seg burde han avskydd tanken som en ryggmargsrefleks.

Pleym
Pleym
14 years ago

Sponheim har tenkt høyt, og det må være lov. Han har en evne til å tenke høyt på en måte som får folk til å reagere. Da han fikk sjansen til å utdype fremhevet han det personlige ansvar, og mente at folk fikk selv tenke gjennom sin livsførsel og hvordan de ville bidra til et bedre klima og mindre drivhuseffekt. Hverken personlig ansvar eller å evne til å tenke gjennom sine handlinger og sitt livsmønster er det noen grunn for liberalister til å ta avstand fra. En annen sak er lek med tall: Visstnok er gjennomsnittlige flyreiser utenlands for nordmenn… Read more »

Kjetil
Kjetil
14 years ago

Det er lov å tenke høyt.

Imidlertid avslører det hva slags tanker man har. Og jeg fant dem ikke liberale.

Per
Per
14 years ago

Sponheim tilhører ikke den kategori politikere som mener at man på død og liv må forsøke å lovregulere seg ut av ethvert problem man måtte stå ovenfor. Det at denne høyttenkingen kom fra Sponheim er derfor atskillig mindre skremmende enn om den hadde kommet fra f.eks. en representant fra SV. Det er en meget stor forskjell mellom å peke på hvilket personlig ansvar den enkelte kan ta, og å ville lovregulere dette. Det er dessverre en forskjell mange ikke får med seg. Det er nok å peke på krigsoverskriftene Sponheims utspill fikk, der det ble gitt feilaktig inntrykk av at… Read more »

Trond
Trond
14 years ago

«Det kan komme til det at den nye klimahverdagen krever av oss at vi bare tar èn sydentur i året, og at vi heller tar et lengre opphold», uttalte Sponheim til VG for noen dager siden.
Når en politiker sier det, og ikke samtidig understreker at han snakker om personlig ansvar kontra politisk tvang, da tar jeg det som en selvfølge at han snakker om det siste.

Mr-Fakta
Mr-Fakta
14 years ago

Det er vel ikke overraskende at de tvangselskende raddissene i Unge venstre som later som de er liberalister ikke liker FRP? Nå kan jeg si rett ut at jeg heller ikke synes FRP er spesielt liberalistiske. Til tross for at FRP ikke er liberalister så vil jeg si meg enig i deres innvandringsspørsmål så lenge man har dagens politiske modell i Norge. Det er lite annet en evneveike raddisser som mener man kan la landet oversvømmes av voldsaper der gjør lite annet en å ligge trygdesystemet og fengselsvesenet til last! Disse perverterte og tilbakestående raddissene i Unge venstre burde vel… Read more »

Pleym
Pleym
14 years ago

Her var det imponerende mye liberale holdninger ute og gikk…

Eivind Knudsen
Eivind Knudsen
14 years ago

Jeg tillater meg å minne mr. Fakta om, at en innvandrer som begå en forbrytelse ikke gjør det fordi han er innvandrer eller fra et annet lann enn Norge, men fordi der foreligger en eller annen mangel i hans menneskenatur; en mangel som gjør han til forbryter. Ikke dermed sagt at forbrytelsen er en sykdom som kan unnskyldes, men ønsker vi en seriøs debatt om ulemper og fordeler med vår nåværende utlendingspolitikk, må vi ha for øyet at ethvert menneske som oppholder seg i landet til enhver tid må betraktes som et enkeltmenneske. Noen somaliere voldtar kvinner, min somalske nabo… Read more »

andyq
andyq
14 years ago

En liberal innvandringspolitikk uten en sterk begrensning i offentlige tjenester og trygder er langt fra liberalt.
Så lenge vi vet at «familiegjenforente» fra enkelte land mottar langt over gjennomsnittet av tjenestene og trygdene, raner vi i praksis borgerne ved å slippe inn flere.
Hadde skattetrykket i Norge vært lavt er jeg enig i at det ikke hadde vært avgjørende, men med når vi betaler over 50% av inntektene våre i skatt er saken en ganske annen.
Støtter ikke vi som liberalister privat eiendomsrett?

BjørnE
BjørnE
14 years ago

«det i praksis er vanskelig å øke skattenivået dramatisk i Norge.» Norge er et land uten statsgjeld og et overskudd i statsbudsjettet på 40-50%!!! Dette er «Highway robbery». Norges problem er flere; Infrastrukturen er undermålig. Utdannelsesektoren er tilbakestående. Indre og yttre sikkerhet er eftersatt. Omsorgen og pleien må forbedres. Skattetrykket er for høyt. Den demografiske utviklingen er i tvilsom. Miljøen (ren luft, rent vann, støy mm) krever store insatser. Listen kan gjøres lang… Hvad som er opsiktsvekkende er at lite gjøres for å forandre situasjonen. Når noen kommer opp med en visjon for hvad vi skal bli når vi blir… Read more »

Fra arkivet