Ukategorisert

Michelsen angriper Fremskrittspartiet

Lars-Henrik Michelsen, leder i Unge Venstre, er enig med Liberaleren og kommer med krass kritikk av Fremskrittspartiets innvandrings – og integreringsmelding.

Michelsen bruker innvandringsdokumentet som et argument på hvorfor Venstre ikke vil i regjering sammen med Fremskrittspartiet. Hadde andre vært like tydelige, altså Høyre og ennå flere velgere, hadde Fremskrittspartiet aldri produsert et dokument som tok til ordet for en fremmedfiendtlig politikk. Dokumentet kolliderer i utgangspunktet med drømmen om regjeringsmakt. Det kolliderer uten tvil med ideologien liberalisme.

Lars-Henrik Michelsen skriver i sin blogg at han kunne ha tatt for seg tiltak for tiltak i dokumentet og argumentert mot disse hver for seg. Det er likevel summen av alle tiltakene som er verst for liberale Lars-Henrik Michelsen.

Da meldingen ble lagt frem ble det påpekt fra Fremskrittspartiet at innvandrings – og integreringsmeldingen var enstemmig vedtatt av utvalget som har produsert dokumentet. Det får Liberaleren til å stille følgende spørsmål: Hvor var partiets liberalister, for eksempel Per Arne Olsen og Ove A Vanebo for å nevne to konkrete personer? Hvorfor fikk utvalget lage dokumentet, uten motbør fra liberalister som er plassert høyt oppe i partiet og partiets ungdomsorganisasjon?

Mest lest

Fra arkivet

Arrangementer