Ukategorisert

Godt Nytt År!

Liberaleren har spesielle drømmer for det nye året. Vi ønsker et helt annerledes samfunn der hvert menneske er i sentrum.

Liberaleren har tillit til at de aller fleste av oss klarer å ta de nødvendige avgjørelser for eget liv, uten andres innblanding; det være seg staten, religiøse samfunn, partier eller fagforeninger. Vi har et nyttårsønske om at alle menneskene har rett til å leve som frie og selvstendige individ, så lenge de ikke griper inn i andres rett til fri og selvstendig livsutfoldelse.

Redusert skatt – mer frihet
Hver skattekrone som politikerne krever fra borgerne betyr redusert frihet. Med hver nye ingrediens i statens bolledeig som pengene mine skal betale for, mister jeg muligheten til å ta et eget valg for hvordan jeg vil bruke disse pengene. Skatt betyr redusert valgfrihet. De folkevalgte vil gjøre prioriteringer på vegne av oss. Liberaleren ønsker betydelige skattelettelser i 2008. Et urealistisk ønske, men vi velger å holde på drømmen om å få beholde mer av egne penger.

Skatt er tyveri.

Nei til verneplikt
Liberaleren er motstander av verneplikt. Det betyr at vi er imot både siviltjeneste og førstegangstjeneste. Verneplikt er statlig tvang. Derfor skiller ikke vi de ulike tjenestene.

Det er urealistisk å håpe på at verneplikten forsvinner i løpet av 2008, men det er realistisk å tro at kvinner skal slippe den statlige tvangen, den politiske vedtatte voldtekten. For Liberaleren er ikke dette et spørsmål om likestilling eller likebehandling. For oss er det viktigst at enkeltmennesket får bestemme over seg selv. Dersom en person får krenket sine rettigheter, er det en tragedie. Dersom to personer får krenket sine rettigheter, er det dobbelt så galt.

Vi vil ikke ha krig mot kvinner i 2008.

Full frihandel – en vakker drøm
Liberaleren drømmer om solidaritet, eller utviklingshjelp i praksis. Handel betyr utvikling. Handel skal være et område hvor alle stiller likt til deltakelse. Dette betyr at vesten har en stor jobb å gjøre ved å kutte egne subsidier og fjerne tollmurer som møter mange utviklingsland på handelsmarkedet. La oss være solidarisk i 2008! En god start på året vil være å lese boken Åpen verden.

Skill kirke og stat
For Liberaleren er hele spørsmålet ganske enkelt: Skal det være virkelig religionsfrihet i Norge, må statskirkeordningen fjernes. Det skal ikke være noe samrøre mellom stat og kirke.

Dessverre vil ikke ønsket bli gjennomført i 2008, men det er viktig å holde fast på drømmen om religionsfrihet.

Ja til legalisering av narkotika
En stor del av befolkningen vil også i 2008 bryte loven. Narkotika kommer ikke til å bli legalisert.

Liberaleren har en bønn for det nye året: Ikke la deg lure!

La oss åpne grensene – ja til innvandring
Liberalerens syn er veldig enkelt. Grensene bør åpnes, uten forbehold! Det handler om noe så elementært som fattige eller forfulgte menneskers rett til å forsøke å skape seg et bedre liv. Dette er en helt grunnleggende positiv menneskelig egenskap som bør oppmuntres.

Vi sier: La dem komme, la dem bli! Vi ønsker, selv om politikerne ikke er enige med oss, hjertelig velkommen til Norge i 2008.

LIBERALERENS REDAKSJON ØNSKER ALLE ET RIKTIG GODT NYTT ÅR!

Tags:

Mest lest

Arrangementer

  • Ingen arrangementer