Ukategorisert

Europeisk Ungdom for veto – om nødvendig

Europeisk Ungdom hadde i helgen landsmøte, og vedtok en uttalelse som går mot EUs datalagringsdirektiv, og sier ja til veto – om nødvendig.

Dermed følger Europeisk Ungdom oppfordringen fra Kristin Clemet, som i et innlegg i Aftenposten nylig poengterte at tilhengere av norsk EU-medlemskap ikke behøver å være positive til alt som kommer fra EU.

Foreløbig er ikke resolusjonsteksten tilgjengelig, men standpunktet er presentert på organisasjonens hjemmeside, og i en pressemelding gjengitt flere steder.

Lederen i Europeisk Ungdom, Liselotte Lunde er klar i sin dom hvis Stortinget velger å ikke bruke reservasjonsretten i denne saken: «– Hvis ikke Stortinget bruker reservasjonsretten i denne saken, hvor det er så stor motstand, så bekrefter det at reservasjonsretten er en illusjon, sier gjenvalgt leder Liselotte Lunde.»

Også medlemmer av Europeisk Ungdom er hjertelig velkomne til å delta i Liberalerens epostkampanje mot at EUs datalagringsdirektiv blir en del av norsk lov.

Teksten til resolusjonen vil bli publisert når Liberaleren får tilgang til den.

4 kommentarer
Inline Feedbacks
View all comments
Lars H. Svennebye
Lars H. Svennebye
14 years ago

Dette er meget bra av Europeisk Ungdom. Kampen mot datalagringsdirektivet har ingenting å gjøre med det evinnelige spørsmålet «ja eller nei til EU», som vi aldri blir ferdig med her til lands. For de av oss som husker den gangen nordmenn var visumpliktige ved innreise til Frankrike («sier du det til dem som er unge i dag – så trur’em det ikke!») og det ikke var snakk om noen «rett» til arbeidstillatelse utenfor Norden, er det litt vondt å se hvilken politikk EU stiller seg bak i dag, i hvert fall i denne saken. På den annen side: Personvernet har… Read more »

Pleym
Pleym
14 years ago

Om direktivet faller inn under EØS-avtalen eller ikke, er jo regjeringens halmstrå. Det har allerede vært påpekt at direktivet ikke falt inn under EØS-avtalen da prosessen begynte, men EU endret det rettslige grunnlaget for direktivet underveis, slik at det skulle falle inn under EØS-avtalen. Klart at direktivet ikke har noe med ja eller nei til norsk EU-medlemskap å gjøre. Men hvis AP og H blir de eneste som står igjen som forsvarere kan det meget vel se slik ut. Spesielt i Høyre blir det viktig for motstanderne av direktivet å påpeke at dette ikke har noen sammenheng med ja-standpunktet til… Read more »

Boye
14 years ago

Direktivet startet egentlig som et tredje søyle-direktiv (justis-og innenrikspolitikk), hvor kravet er enstemmighet blant EUs medlemsland. Imidlertid ble direktivet underveis i prosessen flyttet over til første søyle (indre marked), der det er flertallsavgjørelser som gjelder. For Norge er forskjellen den at et første søyle-direktiv er EØS-relevant, mens et tredje søyle-direktiv ikke er det. Derfor er den saken som Irland har anlagt mot Ministerrådet og Europaparlamentet i EF-domstolen svært interessant for Norge. Irland bestrider traktatgrunnlaget for vedtaket og mener at direktivet burde ha blitt behandlet som et tredje søyle-direktiv. Da vil i så fall det nåværende direktivet bli kjent ugyldig i… Read more »

Lars H. Svennebye
Lars H. Svennebye
14 years ago

Et spørsmål til Boye, som jeg har inntrykk av at sitter inne med betydelig kunnskap om de juridiske sidene av dette: Er det virkelig bare reservasjonsretten som gjenstår som en mulighet for EFTA-EØS-landene på dette stadiet? Gitt topillarstrukturen (EU og EFTA) i EØS, og gitt at Irland prøver saken for EF-domstolen – burde det ikke være mulig å kjøre et tilsvarende løp på EFTA-siden? Altså via EFTA-domstolen? Kan saken i det minste treneres på denne måten? For all del, misforstå meg rett: Det hadde vært sunt/interessant om reservasjonsretten kom til anvendelse en gang, også – og særlig når man for… Read more »

Fra arkivet