Ukategorisert

Betal billetten selv, Knudsen!

Mens vi er i det kulturpolitiske hjørnet; Dagbladet – den påstått liberale avisen i Akersgaten – påstår idag at Ulf Erik Knudsen (FrP) gjør det til en paradegren å være kunnskapsløs om sitt politiske ansvarområde. Å ikke godta flertallets premisser for debatt er ikke det samme som å være kunnskapsløs.

Knudsens ansvarsområde er kultur. Han er medlem av Stortingets kulturkomite. Dét Dagbladets Kåre Bulie hisser seg opp over er at hverken Knudsen eller parti- og komitekollega Karin Woldseth vil være tilstede under Operaens åpning 12.april.

Man kan oppfatte manglende tilstedeværelse som politisk protest, og da har de Liberalerens fulle støtte. Sjelden har vel et tiltak for så få kostet så mye for så mange.

Man kan også oppfatte manglende tilstedeværelse som mangel å dannelse. I og med at Knudsen og Woldseth er medlemmer av kulturkomiteen på Stortinget, og som sådan må regne med å ha et visst ansvar for å påta seg representative oppgaver for komiteen – og for sitt parti. Å ha slike roller og likevel takke nei til noe mange oppfatter som en såvidt viktig kulturhistorisk begivenhet som åpning av en ny opera, kan få mange til å anse at deres oppfatning (fordommer) av FrP som både et kulturløst parti hvis representanter representerer det dypeste folkedyp og dermed det totale fravær av dannelse.

Ut i fra definisjonen av en liberal kulturpolitikk, vil Liberaleren forsvare individet Ulf Erik Knudsens rett til ikke å møte opp i operaen på åpningsdagen. Kultur er ikke et spesifikt mål, men et begrep som uttrykker de verdier, kvaliteter og uttrykksformer som den enkelte tillegger høy egenverdi. Det som er kultur for én vil ikke være det for en annen. Opera er kanskje ikke et kulturuttrykk som Knudsen tillegger høy egenverdi. Da forstår vi godt at han ikke møter opp.

Så var det dette med dannelsen, da. Bør Knudsen gi sine motstandere og kritikere muligheten til å hevde at de har fått sine inntrykk av FrP og kultur fullt ut oppfylt? Eller bør han simpelthen bare gi blaffen?

Vi har noen forslag som gir Knudsen mulighet til å profilere sin og sitt partis motstand mot at den nye operaen er skattefinansiert.

Knudsen kan velge å gå, men insistere på å betale billetten selv. Dette vil imidlertid være inkonsekvent om han ikke gjør det samme med alle andre arrangementer han får invitasjon til i egenskap av stortingsrepresentant og medlem av kulturkomiteen.

Han kan imidlertid velge å donere pengene billetten ville kostet til et kulturuttrykk han finner det verdt å støtte – og dermed få demonstrert forskjellen på en liberal kulturpolitikk og et skattefinansiert og derigjennom statlig styrt kulturliv.

Knudsen kan velge å ta imot billetten, men gi den videre til en annen person som ikke ville hatt råd til operabilletter uansett – og/eller opplever at vedkommendes prefererte kulturuttrykk ikke blir skattefinansiert.

Rådene er i all venskapelighet overbrakt Ulf Erik Knudsen.

Helt uten sammenheng forøvrig anbefales også boken Dannelse til alle som er interessert i emnet.

Tags:

7 kommentarer
Inline Feedbacks
View all comments
Kjartan
Kjartan
14 years ago

Her synes eg du bommar på mål. Bulie hissar seg jo ikkje opp over at Knudsen ikkje har lyst til å gå i operaen – det må han jo for all del få lov å nekte! – men over at han etter sju år i kulturkomiteen «tilsynelatende foretrekker å vite minst mulig om» ei rekke kulturrelaterte saker, til og med i nokre av dei mest sentrale sakene dei siste åra, og saker der Knudsen sjølv har delteke i debatten med stor bravur. Og der synes eg Bulie argumenterer godt. Vi må forvente av folk som stiller til Stortinget og jobbar… Read more »

Kjartan
Kjartan
14 years ago

Vel, då har ein egentlig to alternativ. Enten har ikkje Knudsen greie på det han skal ha greie på, eller så er han eit prakteksempel på ein politiker som bløffar om seg sjølv og sin bakgrunn for å oppnå kortsiktig gevinst. Begge delar er heilt klart innanfor det som fortener ein kritisk kommentar i Dagbladet.

expat-uk
expat-uk
14 years ago

Liberaleren paapeker (igjen) det absurde i norsk ‘kulturpolitikk’: godt voksne nordmenn ikke kan velge sin egen kultur.

Staten operer meget langt utenfor sine kjerneoppgaver naar den overstyrer vaare (hoeyst personlige) kulturvalg.

At Knudsen ikke vet saa mye om opera er et sidespor..hvor mye vet representantene om dansebandmusikk? Jeg tipper det er mange kulturomraader, viktigere enn opera etter antall interesserte, representantene ikke vet noe om. Forskjellen er vel at operaen har et spesielt stort sugeroer inn i statskassen. Operagaaere har visstnok rett til forvente at naboen betaler for deres fritidsinteresse.

Hele sugeroersaken blir taakelagt av hurrafraser som ‘dannelse’, ‘kulturmangfold’ og lignende.

expat-uk
expat-uk
14 years ago

Yes Minister hadde en god beskrivelse av ‘min kultursmak-er-bedre-enn-din’ og ‘derfor-skal-du-betale-for-mitt-kulturforuk’ holdningene blandt ikke saa faa norske politikere/mediafolk.

Sir Humphrey: «Bernard, subsidy is for art…for culture. It is not to be given to what the people want, it is for what the people don’t want but ought to have.»

Eivnd Knudsen
Eivnd Knudsen
14 years ago

Knudsens standpunkt er rosverdig fordi både han og hans parti i sin tid stemte mot skattefinansiert operahus i det hele tatt. Når Knudsen velger ikkee å gå, tar han kun konsekvensen av sine egne standpunkter, idet han ikke ved hjelp av stjålne penger vil tiltuske seg adgang til et arrangement han av et rent hjerte ermotstander av. Det er også interessant at de herrer journalister snes dt er helt greit å håne andre menneskers «harry» kultursmak, mens man samtidig er åh så påpasselige når høyreorienterte krefter flagger noesom Akersgatens bladfyker mener er elitisme. For øvrig kan henvises til de refleksjoner… Read more »

Arne
Arne
14 years ago

Har nettopp lest utdrag fra en Stortingsdebatt ifm. St.mld.nr30 2006-2007 (digital fremtid), og jeg må si at Knudsens uttalelser er forbilledlige fra et liberalistisk synspunkt. På den bakgrunn er jeg villig til å tolke Knudsens manglende tilstedeværelse ved åpningen på mest mulig velvillig måte – som et uttrykk både for høy integritet og dannelse. Trine Skei Grandes uttalelser i den samme debatten finner jeg derimot nesten å være på grensen til urovekkende, sett fra det samme synspunkt (men det er mulig jeg er paranoid). Har Liberaleren tatt for seg denne saken tidligere? Hvis ikke hadde det vært interssant lesning! 🙂… Read more »

Fra arkivet