Notiser

Har mistet muligheten til å bestemme…

Tunnelplanene i Hammerfest gjør fremtiden høyst usikker for et hundretalls huseiere. Eivind Klykken har ikke lenger bestemmelsesrett over eget hus. Mer om saken i Finnmark Dagblad. Den private eiendomsretten bør snart bli en kampsak for langt flere enn oss i Liberaleren.

Comments are closed.

Fra Liberalerens arkiv

  • Fritt kjøtt!Fritt kjøtt!
    Labkjøtt. Kunstig kjøtt. Syntetisk kjøtt. In vitro-kjøtt. Alternativt kjøtt. Etisk kjøtt. Eller bare framtidens “kjøtt”?
  • Åpent sår i 25 årÅpent sår i 25 år
    Blitz-miljøet er en demokratisk vits.
  • Vår individualistiske velferdsstatVår individualistiske velferdsstat
    Ideen om at individualisme og kollektivisme er to motsetninger, som er fiender med hverandre, er feil. La oss tenke på kollektivet også!

Verdt å få med seg