Ukategorisert

Partilederavgang ga mindre reguleringskåthet

Noen politikere må få problemstillinger nært inn på livet for å forandre meninger. Etter Åslaug Hagas avgang kan senterpartipolitikere settes i denne kategorien.

Nå slår en sentral politikere for et reguleringskåt parti på stortromma. Per Olaf Lundteigen, stortingsrepresentant for Senterpartiet, vil han ha mindre detaljstyring i bygningsloven.

–Jeg vil redusere den offentlige sfæren kraftig på området. Det er så mye fornuft hos snekkere og huseiere at i de aller fleste tilfeller skjer bygging på en skånsom måte uten negative konsekvenser hverken for naboer eller allmennheten, sier Lundteigen til Aftenposten.

Han mener byggeforskriftene er fulle av «kjekt å ha-bestemmelser» – regler som er laget for å gardere seg mot eventualiteter.

Det er utrolig at Per Olaf Lundteigen ikke har gjort noe for å fjerne unødvendige lover og regler. Han er stortingsrepresentant og har vært statssekretær i Kommunaldepartementet. Lundteigen kunne brukt energi på å påvirke Stortinget, regjeringen og byråkratiet, men har ikke gjort det før et idiotisk lovverk rammet hans tidligere partileder, Åslaug Haga. Noen må tydeligvis få problemstillinger nært inn på livet før dem våkne.

Hvis dette utspillet er første skritt for Senterpartiet i kampen om økte eiendomsrettigheter, vil Liberaleren ønske utspillet velkommen. Vi forventer at Lundteigen sørger for å liberalisere bygningsloven. Vi regner også med at Lundeteigen og partifellene vil endre jordloven, konsesjonsloven, odelsloven og diverse andre lover, samt utrolig mange forskrifter i landbruket. Som han så godt uttaler det til Aftenposten: Forskriftene er fulle av «kjekt å ha-bestemmelser» – regler som er laget for å gardere seg mot eventualiteter.

Mest lest

Fra arkivet

Arrangementer