Ukategorisert

6 måneders kamp mot DLD

Idag er det 6 måneder siden Liberaleren startet sin epostkampanje mot at EUs datalagringsdirektiv skal bli en del av norsk lov. Kampanjen er rettet mot regjeringen og Stortinget. Liberaleren anser direktivet som den største truselen personvernet i Norge står overfor. Vi oppsummerer idag kampanjen.

Det er mange som har engasjert seg, enten via vår epostkampanje, det elektroniske oppropet til bloggeren Vox Populi, via den største Facebook-gruppen mot direktivet, via partienes ungdomsorganisasjoner, organisasjoner i forbindelse med EU-kampen, eller via innlegg i avisene eller debatter på nettet. Det har vært arrangert høringer om direktivets konsekvenser, i regi av flere organisasjoner og partier. Datatilsynet har vært overmåte tydelige i debatten, og tilslutt kom også Personvernkommisjonen på banen.

Det var tendenser til at debatten var iferd med å stilne av efter påske, men i juni vedtok den svenske riksdagens ikke-sosialistiske flertall den såkalte FRA-loven – som går mye lengre enn direktivet. Det var spesielt bloggere som sørget for å målbære protesten i Sverige, og løfte debatten inn i medstrømsmedia. At liberale partier som Folkpartiet sviktet, er naturligvis trist, men en nødvendig påminnelse om at intet skal taes for gitt når det gjelder hvem som er allierte i kampen mot statlig inngripen i privatlivets fred. FRA-loven blåste heldigvis liv i den norske debatten. Flere har fått seg en vekker.

I juni behandlet Stortinget et privat forslag fra FrP, om å få en egen sak til Stortinget, om konsekvenser av direktivet. De andre partiene mente det var unødvendig, men i eftertid kan det konstateres at et flertall var enige om at regjeringen burde vente med videre utredning av direktivets plass i norsk lov; inntil saken Irland har anlegt mot Kommisjonen – for EU-domstolen – var ferdig behandlet. Merkelig nok ble standpunktet aldri mer enn en merknad fra Høyre, V, og KrF. I eftertid tiltrådt av SV via et innlegg i Dagsavisen.
Selv om det aldri kom noe forslag om å pålegge regjeringen å vente på domstolens avgjørelse, kan det se ut til at det er dette standpunktet regjeringen likevel kommer til å ende på. Liberaleren er visst det eneste presseorgan som har snust seg frem til denne konklusjonen – basert på regjeringens egne, åpne kilder. Isåfall er det bra, selv om Stortinget burde benyttet sjansen 11.juni til å pålegge regjeringen en slik holdning. For man kan aldri vite om regjeringen vil bøye efter for press, eller av andre grunner velger å gå videre med implementeringsarbeidet.

Personvern er et vanskelig tema å løfte opp i den dagsaktuelle politiske debatten, prinsipielt som det er. Konsekvensene av datalagringsdirektivet er imidlertid så store for hver og en av oss, at alle som er bekymret for å få sitt privatliv registrert – i den gode hensikts ånd – bør ta affære.

Her finner du våre tidligere oppsummeringer:

15.juni
14.mai
14.april
13.mars
13.februar

Mest lest

Arrangementer

  • Ingen arrangementer