Ukategorisert

Mandela er 90 idag

og VG omtaler ham som verdens moralske leder. Kanskje verden bør sende ham til China, så han kan få dem på bedre tanker når det gjelder Tibet, Burma, Darfur og Zimbabwe?

90 år er jo en imponerende alder, og Mandelas innsats for frihet, demokrati og ikke minst forsoning i Syd-Afrika er imponerende. Men det spørs om alderen er imponerende nok for kommunist-Chinas ledere. En av dem fikk spørsmål om hva han mente om virkningene av den franske revolusjon. Han svarte at «det er det for tidlig å si noe om». For det har tross alt bare gått 200 år.

Det er mye omtale av Mandela i dagens medier, og panegyrikken er omfattende. Men det finnes også skildringer av hans utvikling som menneske. Da konkluderes det med at fengselsoppholdet på Robben Island (27 år) forandret ham grunnleggende.

Han satte seg inn i sine motstanderes historie og synspunkter. Og fant at også det hvite mindretallet hadde vært utsatt for diskriminering og forfulgt. Av de britiske imperialistene. Og det var nettopp i Syd-Afrika at konsentrasjonsleire ble oppfunnet. Av britene. Under Boerkrigen (1898 – 1902). Et Syd-Afrika frigjort fra apartheid kunne ikke bygges på en diskriminering av det hvite mindretallet.

Kanskje er det her vi finner forklaringen på hans forsoningslinje, på at landet efter at aparheid ble avskaffet i 1994 fikk verdens mest liberale grunnlov, og på at Mandelas regjering ble en av de etnisk mest farverike verden har sett.

Nelson Mandela nøyet seg med én periode som president. Ingen kunne leve opp til hans standard som moralsk leder, sies det. Men det sies mindre om hans realpolitiske resultater som president.

ANC fikk ca 2/3 flertall i parlamentet, i landet som er det sydlige Afrikas økonomiske motor. Men fattigdommen er fortsatt utbredt, det samme gjelder korrupsjon og kriminalitet. Hva fikk Mandela egentlig utrettet for innbyggerne de årene han var president?

Mandelas arvtagere
Mandela var i nesten en menneskealder verdens mest kjente politiske fanger. Nylig ble en annen fange løslatt; Ingrid Betancourt. Hun har sagt at hun vil fortsette å engasjere seg politisk i Colombia. Fortsatt sitter Aung San Suu Kyi i husarrest i Burma. Kanskje vil disse to løfte arven efter Mandela – som verdens moralske leder.

På Mandelas eget kontinent og i hans eget hjemland er det vanskelig å se noen som skal kunne løfte stafettpinnen.

Tags:

Mest lest

Fra arkivet

Arrangementer

  • Ingen arrangementer