Ukategorisert

Mandela er 90 idag

og VG omtaler ham som verdens moralske leder. Kanskje verden bør sende ham til China, så han kan få dem på bedre tanker når det gjelder Tibet, Burma, Darfur og Zimbabwe?

90 år er jo en imponerende alder, og Mandelas innsats for frihet, demokrati og ikke minst forsoning i Syd-Afrika er imponerende. Men det spørs om alderen er imponerende nok for kommunist-Chinas ledere. En av dem fikk spørsmål om hva han mente om virkningene av den franske revolusjon. Han svarte at «det er det for tidlig å si noe om». For det har tross alt bare gått 200 år.

Det er mye omtale av Mandela i dagens medier, og panegyrikken er omfattende. Men det finnes også skildringer av hans utvikling som menneske. Da konkluderes det med at fengselsoppholdet på Robben Island (27 år) forandret ham grunnleggende.

Han satte seg inn i sine motstanderes historie og synspunkter. Og fant at også det hvite mindretallet hadde vært utsatt for diskriminering og forfulgt. Av de britiske imperialistene. Og det var nettopp i Syd-Afrika at konsentrasjonsleire ble oppfunnet. Av britene. Under Boerkrigen (1898 – 1902). Et Syd-Afrika frigjort fra apartheid kunne ikke bygges på en diskriminering av det hvite mindretallet.

Kanskje er det her vi finner forklaringen på hans forsoningslinje, på at landet efter at aparheid ble avskaffet i 1994 fikk verdens mest liberale grunnlov, og på at Mandelas regjering ble en av de etnisk mest farverike verden har sett.

Nelson Mandela nøyet seg med én periode som president. Ingen kunne leve opp til hans standard som moralsk leder, sies det. Men det sies mindre om hans realpolitiske resultater som president.

ANC fikk ca 2/3 flertall i parlamentet, i landet som er det sydlige Afrikas økonomiske motor. Men fattigdommen er fortsatt utbredt, det samme gjelder korrupsjon og kriminalitet. Hva fikk Mandela egentlig utrettet for innbyggerne de årene han var president?

Mandelas arvtagere
Mandela var i nesten en menneskealder verdens mest kjente politiske fanger. Nylig ble en annen fange løslatt; Ingrid Betancourt. Hun har sagt at hun vil fortsette å engasjere seg politisk i Colombia. Fortsatt sitter Aung San Suu Kyi i husarrest i Burma. Kanskje vil disse to løfte arven efter Mandela – som verdens moralske leder.

På Mandelas eget kontinent og i hans eget hjemland er det vanskelig å se noen som skal kunne løfte stafettpinnen.

Tags:

6 kommentarer
Inline Feedbacks
View all comments
Nasjonalkonservativ
13 years ago

Hva er en menneskerettighet? Er det mangel på menneskerettigheter vi kritiserer i Kina, eller er det et forferdelig kommunistisk-kapitalistisk system? Ifølge en dokumentar på NRK2 for ca. en måned siden kom det frem – man skal selvsagt ta høyde for at opplysningene ikke medfører riktighet – at Dalai Lama ikke ønsker et uavhengig Tibet, stikk i strid med hva mange Tibet-fokuserte OL-demonstranter synes å mene. Når jeg ønsker at Norge skal boikotte OL, subsidiært åpningsseremonien, handler det ikke om OL. Det handler om til hvilke krefter vi skal gi styringen over våre liv i fremtiden. I mellomtiden kan man boikotte… Read more »

Nasjonalkonservativ
13 years ago

Hmm, jeg skrev feil i forrige innlegg. «[…]handler det ikke om Tibet» skulle det være. Mitt poeng er dog at menneskerettigheter i «det internasjonale samfunn» er definert av FN eller lignende organisasjoner. Ser man på overflaten av denne organisasjon, kan man finne mange forhold som tilsynelatende synes å fremme menneskerettigheter, men et problem med organisasjonen er at det etableres strukturer innenfor hvilke det man må anta er totalitære systemer, kan finne et talerør. Et eksempel på dette kan sees her: http://www.youtube.com/watch?v=BMEw0lZ3k_Y Det er først og fremst det politiske system det må reageres mot. Hvis jeg ikke er feilinformert, brukes kapitalismen… Read more »

Pleym
Pleym
13 years ago

Aftenposten har idag en kommentar om følgene av Mandelas politikk som president: http://www.aftenposten.no/meninger/kommentarer/article2548993.ece

#15
#15
13 years ago

«Jeg er helt enig i at det er betenkelig å investere i/lefle med et regime som er ansvarlig for så mye ondskap i verden. Det er liksom så mye lettere å boikotte Burma.»

Den massive velstandsøkningen i Kina har skapt en voksende middelklasse som, etter å ha dekket sine krav til levestandard, begynner å kreve politisk innflytelse. Er ikke et diktatur avhengig av fattigdom ? Finnes det eksempler på diktaturer hvor det er middelklassen som undertrykkes ?

Kakigori
Kakigori
13 years ago

@#15

Ja, blant annet flertallsdiktaturet i Norge. Dette diktaturet krever at noen er fattigere enn andre, altså relativ fattigdom.

Fra arkivet