Ukategorisert

Venstre-politiker vil liberalisere alkoholloven

Hvis Jonas Eilertsen, Venstre-politiker i Tromsø, skal få det som han vil, må han få stortingspolitikerne til å endre § 8-9 i alkoholloven.

Eilertsen ønsker en åpning for at borgerne skal få nyte alkohol i parker, ifølge NRK.

Hvis en skal følge alkoholloven bokstavelig, er det forbudt å drikke på en rekke plasser med mindre det er gitt bevilling til dette. Det betyr at alkoholloven må endres, eller lokalpolitikerne kan gi skjenkebevilling til aktører som etablerer seg i de aktuelle områdene.

Å liberalisere alkoholloven, slik som Jonas Eilertsen foreslår, er et godt forslag. Dagens forbud blir ikke håndhevet av politiet, noe SV-politikeren Bodil Chr. Erichsen har redegjort for gjennom en kommentar i Aftenposten.

Tags:

Mest lest

Fra arkivet

Arrangementer