Liberale nyheter

Monolog om menneskerettigheter

er tittelen på dagens kronikk i VG, skrevet av Vo Van Ai fra Vietnam. Han har sittet fengslet for sin kamp for menneskerettigheter i kommunistdiktaturet Vietnam, og leder Vietnam Committee on Human Rights fra eksil i Paris. Han påpeker at Norges dialog om menneskerettigheter kan virke mot sin hensikt. Kronikken ligger ikke på nett.


namvista
Guest

Vo Van Ais kronikk i VG den 15. juni er et viktig bidrag i debatten om Norges laissez-faire-holdninger overfor menneskerettighetssituasjonen i Vietnam. I VG dagen før (14. juni) nevnte Stoltenberg sitt tidligere engasjement for FNL (kommunistene) i VN.

Er det en sammenheng mellom Stoltenbergs støtte til kommunistenes seier, og regjeringens lunkne holdning til brudd på menneskerettigheter, begått av dem som regjeringssjefen i sin ungdom engasjerte seg for?