Ukategorisert

Ble stor i Sametinget

Fremskrittspartiet vil, ifølge sametingsprogrammet 2009 – 2013, legge ned Sametinget. FrP fikk inn tre mandater ved årets sametingsvalg.

Dermed blir Fremskrittspartiet for første gang representert i Sametinget, et organ som FrP vil avvikle. Gruppen blir Sametingets fjerde største, og partiet fikk 7,5 prosent av stemmene.

Fremskrittspartiet vil benytte mandatene i Sametinget til å sikre likebehandling av etniske grupper. Hans J. Eriksen og co har dermed et klart mandat fra partiet og en stor arbeidsoppgave foran seg de neste fire årene.

Fremskrittspartiet er det eneste av partiene som er representert på Stortinget som vil legge ned Sametinget. Liberaleren forventer at det første forslaget FrP fremmer i Sametinget, er å legge ned tinget.

Tags:

Mest lest

Fra arkivet

Arrangementer