Ukategorisert

Ble stor i Sametinget

Fremskrittspartiet vil, ifølge sametingsprogrammet 2009 – 2013, legge ned Sametinget. FrP fikk inn tre mandater ved årets sametingsvalg.

Dermed blir Fremskrittspartiet for første gang representert i Sametinget, et organ som FrP vil avvikle. Gruppen blir Sametingets fjerde største, og partiet fikk 7,5 prosent av stemmene.

Fremskrittspartiet vil benytte mandatene i Sametinget til å sikre likebehandling av etniske grupper. Hans J. Eriksen og co har dermed et klart mandat fra partiet og en stor arbeidsoppgave foran seg de neste fire årene.

Fremskrittspartiet er det eneste av partiene som er representert på Stortinget som vil legge ned Sametinget. Liberaleren forventer at det første forslaget FrP fremmer i Sametinget, er å legge ned tinget.

Tags:

12 kommentarer
Inline Feedbacks
View all comments
Jonas
Jonas
12 years ago

Det er vel opp til Stortinget å legge ned Sametinget, da det er opprettet gjennom sameloven.

Jan-Erik Gaup
Jan-Erik Gaup
12 years ago

Nå er vel ikke nødvendigvis symbolpolitikk det mest effektive virkemiddelet om man ønsker å oppnå resultater. Å skulle fremme forslag om nedleggelse på tingets første møte er vel ikke akkurat egnet til å fremme en seriøs image. Men FrP’s gruppe kan – om den evner det – bruke årene fremover til å sette et offentlig søkelys på de betenkelige sidene ved å ha en slik institusjon mer eller mindre på siden av den ordinære norske forvaltningen, gjennom å problematisere de sakene Sametinget behandler og fatter vedtak om. Et mer kritisk søkelys på Sametingets virksomhet vil være ønskelig. Pr. idag nyter… Read more »

toao
toao
12 years ago

Respekt for minoriteter er selve kjernen i liberalismen. Jeg kan ikke med min beste vilje forstå hvorfor Liberaleren vil Sametinget til livs.

Ottar
Ottar
12 years ago

Syns det e pinlig med disse «samepolitikeran» fra Frp på sametinget… nokka av det mest ukonstruktive æ har sett politisk, ville skjemtes om æ va dem med det tynne programmet dem har. Ikke førr å stemme Frp fordi det gjør æ sjøl, men førr å dra på sametinget førr å være kreftsvulst for samepolitikken. Trur fanken mæ æ aldri har sett verre. La dem holde på med sitt på sametinget og så får vi heller sørge for borgelig seier til neste valg som fjerne hele greian.

toao
toao
12 years ago

Det er et meget tynt argument. Det er neppe store kostnader ved å opprettholde et Sameting, og selv i en minimumsstat er en lovgivende forsamling en nødvendighet. Så kan man heller snu problemstilligen på hodet og spørre hvorfor samene skal være med og finansiere et norsk Storting hvor de har minimal politisk innflytelse.

Jeg gjentar: Respekt for minoriteter er selve kjernen i liberalismen. Dersom en gruppe alltid er i politisk mindretall og blir overkjørt av majoriteten, er det liberalt å la dem få en grad av autonomi som bedre gjør dem i stand til å forsvare sine egne interesser.

Erik Sandal
Erik Sandal
12 years ago

Tao:
«Respekt for minoriteter er selve kjernen i liberalismen.»

Nei, respekten for individet ER kjernen i liberalismen.

toao
toao
12 years ago

Erik, Individet er jo den ultimate minoritet. Det er ingen motsetning mellom respekt for minoriteter og respekt for individer. Her handler det imidlertid om hva man gjør dersom individene fordeler seg på to grupper med permanent ulike interesser. Er det da legitimt for den minste av disse gruppene å organisere seg som et separat politisk fellesskap? For en liberalist burde svaret være opplagt. Bjørn Magne, Hvis Sametinget har for lite myndighet, er ikke løsningen nødvendigvis å legge det ned. Hvis geografisk beliggenhet og etnisk tilhørighet skal være uten betydning i det politiske systemet, bør man for øvrig også avskaffe nasjonalstaten… Read more »

Fra arkivet