Ukategorisert

Innvandring er positivt

Veldig mange arbeidsgivere i Finnmark mener innvandrere gir viktig kompetanse til næringslivet i regionen.

Tiden er inne for positive nyheter om innvandrere. I Finnmark er 85 prosent av arbeidsgiverne delvis eller helt enige i at innvandrere tilfører arbeidslivet i regionen viktig kompetanse. Det viser næringslivsundersøkelsen i Finnmark som Perduco har gjennomført på oppdrag fra Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet.

Sør-Varanger, altså kommunen som grenser til Russland, gjør det spesielt godt på integrering. I tillegg er det svært lav arbeidsledighet blant innvandrere i Kirkenes og omegn.

1 Comment
Inline Feedbacks
View all comments
Anonym anarkist og narkotikaliberaler
Anonym anarkist og narkotikaliberaler
11 years ago

Vi burde fjerne alle landegrenser.

Som all annen statlig undertrykkelse, forårsaker landegrenser elendighet i form av menneskehandel, papirløse innvandrere, ulike økonomiske forutsetninger avhengig av land o.l. UNODC påstår å bekjempe menneskehandel, men siden FN er en klubb bestående av nasjon-stater, vil de ha vanskelig for å se den riktige løsningen.

Fra arkivet