Ukategorisert

Politikerne tar visstnok helsefarene på alvor

Avgifter fra tobakk, snus og alkohol, går inn i statskassen og bidrar til å finansiere skattefinansierte tjenester.

Det er milliarder av kroner staten tar inn på avgifter på såkalte usunne produkter. Den mest omtalte avgiften i statsbudsjettforslaget for 2011, er snusavgiften.

–Vi tar helsefarene ved bruk av snus på alvor, sier Ragnhild Mathisen, statssekretær i Helsedepartementet, til NRK.

Dersom borgerne hadde tatt de politiske signalene på alvor og sluttet med alkohol og tobakk, ville statskassen gått glipp av milliarder av kroner. Ingen har gode forslag på inndekning dersom staten ikke fikk inn penger fra tobakk, snus og alkohol.

Regjeringen bruker mye oljepenger i statsbudsjettforslaget for 2011. Uten enorme inntekter fra såkalte usunne produkter, ville avhengigheten av oljemilliardene vært større.

Livskvalitet gir helsegevinst
Statssekretær Ragnhild Mathisen vil helt sikkert hevde betydelig reduksjon i offentlige utgifter dersom befolkningen ikke benyttet seg av tobakk, snus og alkohol. Tja kanskje, men påstanden kan ikke bevises.

Overformynderi gir dårligere livskvalitet, noe som kan gi dårligere helse. Et alkohol- og røykfritt samfunn, noe som er umulig i praksis, gir ikke automatisk helsegevinst, selv om politikerne innbiller seg dette. Å gjøre alt til farlig er dårlig helsepolitikk.

Fasit
Det finnes kun én fasit på problematikken, nemlig at hver enkelt borger får ansvaret for egen helse. For at en slik kurs skal være realistisk, må skatte- og avgiftsnivået nærme seg null. Ansvar for egen helse er rettferdighet i praksis.

Mest lest

Fra arkivet

Arrangementer