Magasin

Når man har solgt sin fremtid til djevelen…

Det finnes et liberalt perspektiv på pensjonsreformer som glemmes i debatten.

Det demonstreres i Frankrike mot pensjonsreformene. Fokus er rettet på motviljen mot reformene, om de er nødvendige/ønskelige og om hvorvidt «pøbel» i gata skal få stoppet lovlige demokratiske vedtak. De debattene får andre ta. Det er imidlertid relevant at pensjonsreformer er aktuelt i Norge og andre land, og sannsynligvis vil bli enda mer aktuelt i fremtiden ettersom en stadig større andel av befolkningen nærmer seg pensjonsalder.

Gode helsetjenester og en trygg alderdom er viktige verdier for de aller fleste mennesker, også for liberalister. I motsetning til oss liberalere, mener de derfor at det offentlige bør ta ansvar for denne delen av folks velferd.

Det de glemmer er at myndighetene når som helst kan endre vilkårene etter sitt eget forgodtbefinnende. Din sikkerhet er direkte knyttet til andre menneskers politiske vilje og vedtak. Dette er viktig å ha i bakhodet for alle dem som innser at private løsninger er mer økonomisk gunstige, men som likevel vender frihet ryggen for å skape en falsk følelse av trygghet.

Politikk er preget av kortsiktig tenkning der neste valg er den naturlige horisonten. Det er lett å vinne et valg på luftige løfter for en fremtid så langt unna at andre politikere kommer til å tape valg på å ta konsekvensene av dem. Forberedelse av en alderdom er noe som naturlig krever så lang tid at politiske løfter er verdiløse. Politikere er ikke bundet opp av fortidens politiske løfter, noe som er logisk siden det ville gjort fremtidens generasjoner til forfedrenes slaver. Det å vinne et valg, innebærer en rett til å føre en ny og annerledes politikk, også på området pensjoner.

Det eneste som kan sikre deg en trygg og god fremtid er det liberale samfunn der du selv kan planlegge din egen alderdom utifra dine egne ønsker og preferanser. Det er underlig at mennesker i stedet overlater en så viktig del av ens velferd til andre menneskers innfall og vurderinger.

Mest lest

Fra arkivet

Arrangementer