Ukategorisert

Politikere på kant med loven

Det er umulig å leve hundreprosent lovlydig i Norge.

Norge er et komplisert samfunn med mange lover og forskrifter som regulerer livet til hver enkelt borger og hver enkelt organisasjon. Det er ekstremt mange reguleringer vedtatt av politikerne. Mengden er så stor at det er vanskelig å leve hundreprosent lovlydig i dette rødgrønne landet. Tenk deg godt om; du har sikkert brutt én eller flere lover i løpet av 2010?

Det er ikke overraskende at Økokrim har åpnet etterforskning for å avklare om regnskapslovgivningen ble brutt da Senterpartiet sendte fakturaer til kraftselskapene Eidsiva Energi og Troms Kraft. Det er ikke sikkert Signe Navarsete har brutt regnskapslovgivningen, men SP-lederen har helt sikkert brutt andre lover som hun selv har vedtatt som politiker.

Det betenkelige er at politikerne vedtar reguleringer som de forventer folket skal etterkomme, men gir blaffen i egne vedtak. Det har denne høsten gått spesielt hardt utover Senterpartiet, men dobbeltmoral er ikke et spesielt spill for senterpartipolitikere. Spillet er i de fleste leirer og det er forkastelig. Vedtakene begrenser mange friheter, og samfunnet hadde vært minst like bra om hver enkelt borger og hver enkelt organisasjon fikk mye større frihet enn det som er tilfellet i rødgrønne Norge.

Eksempler:
La de som vil kjøpe sex, få kjøpe sex.
La de som vil kjøre uten å bruke bilbelte, få kjøre uten bilbelte.
La de som vil spille poker, få spille poker.
La de som vil arrangere et lotteri, få arrangere lotteri.
La de som vil servere mat, få servere mat.
La de som vil selge alkohol, få selge alkohol.
La de som vil bruke narkotika, få bruke narkotika.
La de som vil dø, få lov til å dø.
La de som vil bokse, få bokse.
La de som vil sende reklame, få sende reklame.

Mest lest

Arrangementer