Kommentar

Menn som har sex med menn får ikke gi blod

Heldigvis er det flere og flere politikere som vil liberalisere lovverket.

Sist ute med krav om liberalisering er Sør-Trøndelag Unge Høyre som ønsker at homofile skal ha rett til å bli blodgivere, ifølge Nettavisen. Kravet er forståelig, fordi hver enkelt person som ønsker å gi blod må gjennomføre grundige tester. Dersom testene blir bestått, er det urimelig at legning skal være et hinder for at enkeltmennesker skal få muligheten til å bidra til fellesskapet.

Den rødgrønne regjeringen har uttalt at det er uaktuelt å endre regelverket. Roger Ingebrigtsen var klar og tydelig på NRK.no i desember 2009.

På nettstedet giblod.no er det en beskrivelse om hvem som ikke får gi blod i Norge; menn som har sex med menn, personer som har brukt narkotika og personer over 60 år, er noen av dem som blir hindret i Norge.

I disse Maria Amelie-tider er likebehandling et ord som går igjen i mange debatter. Ja, la oss likebehandle. Regelverket bør liberaliseres!

23 kommentarer
Inline Feedbacks
View all comments
Per
Per
11 years ago

En jeg kjenner fikk ikke gi blod fordi han innrømmet å ha røyket hasj for mange år siden. Det var uaktuelt, ikke rom for diskusjon, en gang.

norskgoy
11 years ago

De innledende tester er så, det er heller ikke poenget bak rasjonalen til å utelukke menn som har sex med menn, MSM. Problemet er at HIV _og_ hepatitt B/C har en mye høyere forekomst hos MSM, enn de fleste andre grupper. HIV-test kan slå ut etter 1-2 uker, etter 6 uker er den rimelig sikker, etter 8 uker er man sant negativ etter helsevesenets prosedyrer. Man er allikevel smittsom før dette, og kan dermed overføre hiv videre. Med hepatitt er det en enda lengre periode før testene slår ut (opptil 6 måneder). Man tester blod for hiv/hep ved hver blodgivning.… Read more »

Per
Per
11 years ago

Merkelig? Hasjrøykere blir utsatt for denne typen diskriminering på regelmessig basis.

Fredrik Meyer
11 years ago

Menn som aldri har hatt sex med menn får selvsagt gi blod. Forbudet har samme rasjonale som forbudet mot å la 16-åringer kjøre bil; de er statistisk mer utsatt for ulykker og farligere i trafikken enn andre.

norskgoy
11 years ago

Selvsagt er det diskriminerende. Men det er en hel rekke grupper som blir diskriminert. Sprøytenarkomane som har vært nykter i 20 år, utestengt. Prostituerte blir utestengt. Om man vanker hos prostituerte så blir man utestengt. All utestenging har basis i statistikk, fordi prinsippielt i krisesituasjoner kan (understreker mange ganger _kan_) blod bli brukt utestet. Selvsagt kan hetrofile og lesbiske få sykdommer, dog sannsynligheten er langt mindre enn msm. Statistikk, dvs risikovurdering, blir altså en del av barrierene i blodbanken. Diskriminerende er også litt feil, ja, det er kanskje sårt å bli utestengt, men mottakerene av blodet er som regel pasienter… Read more »

Eivind Knudsen
Eivind Knudsen
11 years ago

Når det gjelder harsjrøkernes «diskriminering», kan de unngå denne diskrimineringen ved å unnlate å røyke harsj. Det er faktisk ganske enkelt; de fleste av oss greier å unnlate det hver eneste dag. Når det gjelder homofile har jeg ikke medisinsk kompetanse til å vurdere om forbudet har noe for seg eller ikke, men jeg kan ikke skjønne annet enn at det ad medisinsk vei bør være mulig å utforme testene slik at risikoen for overføring av blod-blod-smitte blir redusert til tilnærmet ingenting. Det avgjørende her er hvilke interesser som bør beskyttes; interessene til folk som vil ha «rett» til å… Read more »

Per
Per
11 years ago

@Eivind Knudsen

Du fremstår som den typiske fordomsfulle, uvitende narkotikamotstanderen. Ikke klarer du å stave hasj riktig, du går utifra at de fleste hasjrøykere bruker det hver dag, selv om 90% ikke gjør det, og du ser antakelig på det som fundamentalt mer farlig enn alkohol, selv om det ikke er det.

Hasj er omtrent like skadelig som kaffe, og leder ikke til hardere stoffer. Forbudet, diskrimineringen og mangel på mulighet til å gi blod er helt uakseptabelt i et liberalt demokrati som det norske.

norskgoy
11 years ago

Å gjøre dette til et tema for eller mot hasj er omtrent 3 cm utenfor sakens kjerne.

Som veilederen for transfusjon skriver;
«Engangsbruk av injeksjon eller sniffing av
kokain og andre narkotika som inntas
gjennom neseslimhinnen utelukker
permanent. Det samme gjelder
vedvarende bruk av narkotiske midler
som ikke injiseres eller sniffes.
Sporadisk/engangs bruk av andre
narkotiske midler: Godkjenning bare etter
vurdering av lege, men minimum ett års
karantene fra siste gangs bruk.»

Per
Per
11 years ago

@norskgoy Det er tvert imot veldig relevant. Narkotika nevnes spesifikt i artikkelen. «Engangsbruk av injeksjon eller sniffing av kokain og andre narkotika som inntas gjennom neseslimhinnen utelukker permanent.» Sniffing av pulver er veldig vanlig i mange kretser av ansvarlige høytstående samfunnsmedlemmer i Norge, og er ikke et faremoment for sykdom. Det er kun injeksjon som er det, og grunnen til det er at narkotika ikke er lovlig. Dette regelverket rundt pulversniffing er dermed også diskriminerende og basert på fordommer og ikke vitenskap. «Det samme gjelder vedvarende bruk av narkotiske midler som ikke injiseres eller sniffes.» Også basert på fordommer og… Read more »

Per
Per
11 years ago

Det er dessuten som regel helt forskjellige grupper som sniffer kokain og som injiserer. Kokain er dessuten ikke spesielt farlig, farene er overdrevet på grunn av uvitenskaplig hysteri. De aller fleste som bruker kokain har ingen problemer annet enn at kokain er forbud. Kokain burde legaliseres.

norskgoy
11 years ago

Et hint er slimhinner. Det er slimhinner som er smitteveiene for infeksjonssykdommene. Og av forskjellige grunner vil disse bli tynnere, og dermed lettere potensiell overføringsmulighet. Derfor også allergikere er i «faresonen» for utestengelse. At du sniffer, men ellers er snill og grei vet ikke blodbanken. For min del kan du røyke hasj i x antall tonn. Men om det medisinsk gjør at det kan lettere overføres problemer til allerede svake pasienter. Vel, da er det ingen vei utenom utestengelse. Om det er fare for brukeren av narkotika er vel ikke det som er tanken, faren for mottaker er det som… Read more »

Per
Per
11 years ago

Da burde vi vel kanskje først og fremst hindre sigarettrøykere i å gi blod, siden det antakelig er en langt større årsak til skade på slimhinner enn en som tar seg en stripe kokain i måneden (noe som er et vanlig bruksmønster for en som liker kokain i Norge) ?? Er det å være «snill og grei» en forutsetning for å gi blod? Gjennom denne kommentaren bare bekrefter du at utestengelsen av ansvarlige voksne narkotikanytere er diskriminerende og uvitenskaplig, basert på fordommer. «For min del kan du røyke hasj i x antall tonn. Men om det medisinsk gjør at det… Read more »

norskgoy
11 years ago

Å være snill og grei er en forutsetning ja. Dvs at en ikke utsetter seg for risikosituasjoner. Dermed vet man også at den del juger på spørreskjema som en må fylle ut hver gang. Dermed er man over i statistikken og risikovurdering av grupper. Hvem er det som utsetter seg for størst risiko basert på historiske data. Hvis da narkomisbruk medfører at det er større risiko for smittesituasjon hjelper det svært lite at det ikke skader brukeren. Å angående det spesifikke medisinske, om det er, så bør man vel strengt tatt spørre noen transfusjonsekspert. Men stopp å røyk for ett… Read more »

Per
Per
11 years ago

Forutsetningen burde være å gi brukbart blod, ikke å være «snill og grei». Dessuten er narkotikabrukere akkurat like snille og greie som alle andre.

Mesteparten av narkotikabruk er ansvarlig uproblematisk bruk og ikke misbruk. Det er de fordomsfulle myndighetene som har forsøkt å presse all bruk inn i kategorien misbruk som del av en hyserisk løgnskremselskampanje.

Det er kun injiserende bruk av narkotika som forårsaker smittefare, og det kun fordi bruken er ulovlig. Dermed er dagens regelverk helt usaklig, og basert på fordommer og også diskriminerende.

Det er umulig for deg å komme med noen saklige vitenskaplige argumenter mot dette.

Per
Per
11 years ago

(du har ennå ikke kommet med et eneste saklig, medisinsk eller vitenskaplig bevisbart argument)

norskgoy
11 years ago

De fleste heterofile er også ansvarlige, som ikke bruker narkotika eller har msm, allikevel blir mange utestengt fordi de gjør ting som medfører større risiko for smittesituasjon, altså trenger de ikke å gjøre ting som går på det fysiologiske i handlingen, men handlingene som en utfører gjør sannsynligheten for at risikoen øker, gjør at man utestenges. Problemet ditt blir at blodbanken har to sikkerhetsnivåer. Siling og testing. Silingen består i en risikovurdering, som er en vitenskap forsåvidt, der en ser på risikoadferd og smitterisiko. En kan gjerne tro at alle som gir blod, gjør dette uten motiver. Men det er… Read more »

Per
Per
11 years ago

Jeg betviler at staten har lagt frem, eller er i stand til å legge fram statistikk på at hasjrøykere eller en som tar seg en stripe kokain en gang i blant har høyere risiko for infeksjon.

norskgoy
11 years ago

Selvsagt tviler du på det. Det er vel få, av de få som har lest dette, som har tvilt på det.

Per
Per
11 years ago

Og dermed blir konklusjonen at alle narkotikabrukere som ikke injiserer burde få gi blod.

norskgoy
11 years ago

Hvis du var diktator, hadde nok konklusjonen blitt det. Utvilsomt. Men nei for min del. Også nei for det medisinske miljøet forsåvidt.

Og de homofile, som var inngangsbilletten her.

Gullstandard
11 years ago

det er ikke noe til hinder for å GI blod, spørsmålet er bare hvem som vil ta imot..

Oppgitt
Oppgitt
11 years ago

Hallo! Menn som har homoseksuell omgang utsetter seg for høy risiko for hiv/aids. Nå må de homofile slutte å sutre. Det er ingen menneskerett å få påtvinge syke mennesker blod fra homoseksuelle i høyrisikogruppen for hiv/aids. Tester er ikke ufeilbarlige heller, og det kan skje glipper.

Fra arkivet