Ukategorisert

Påskegave fra Lysbakken

Kari Ann Volden og hennes to tvillinger unnfanget ved surrogati i India får komme til Norge. Det har barne- og familieminister Audun Lysbakken bestemt, rett efter at regjeringen bestemte seg for å stramme inn reglene for surrogati.

Tvillingguttene Mikael og Adrian, som ble født av en surrogatmor i India 24. januar i fjor er statsløse. Volden har ikke levert eggene som ble brukt, og har dermed ikke rett til norsk statsborgerskap.

Saken har vært svært vanskelig for regjeringen. Dagbladet skriver: «Saken har vært svært betent politisk, og Utenriksdepartementet, Justisdepartementet og Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet har jobbet sammen for å finne en løsning.»

Aftenposten er blant flere som omtaler støtteaksjonen for Volden, fra Venstre-politiker Turid Høyesten Holm.

Volden hadde vanskelig for å tro budskapet ifølge både VG og Nettavisen. Sistnevntes redaktør Gunnar Stavrum var svært klar i sine synspunkter på regjeringens handlemåte i saken (før Lysbakkens påskegave).

Uansett hva man måtte mene om surrogati, og om Voldens handlemåte i denne konkrete saken, er det gledelig at tiden i uvisshet er over for Volden og hennes tvillinger. I så måte kan påskefreden senke seg over Lysbakkens departement.

Mennskelighet er det mange som efterlyser i innvandringspolitikken. Derfor er det ekstra gledelig at det har vært mulig å finne en løsning i denne saken.

Mest lest

Fra arkivet

Arrangementer

  • Ingen arrangementer