Ukategorisert

Fafo tok en NRK

Forskningsstiftelsen Fafo kommenterte et forslag som var til behandling på FrPs landsmøte, altså kommenterte forslaget, ikke vedtaket.

I Debatten på NRK1 var det debatt om arbeid – og overtidsbestemmelsene. Utgangspunktet for ordskiftet var debatten som Fremskrittspartiet hadde på landsmøtet. Det var lite nytt i TV-sendingen som gikk på lufta torsdag kveld. Høyre og FrP ba om fleksible ordninger, mens LO og Arbeiderpartiet fremstilte Per Sandberg og & co som arbeidstakernes verste fiender.

Den personen som tok kaken i Debatten var forskeren fra Fafo, en forsker fra stiftelsen som ble etablert av Landsorganisasjonen i Norge, Orkla ASA, Umoe As, Elkem ASA, Coop Norge, Sparebank 1 Gruppen, Fagforbundet og Telenor AS. Forskeren tok for seg forslaget som NRK Dagsrevyen hadde et innslag om foran landsmøtet, et innslag som blant annet Kristin Clemet har kritisert kraftig på egen blogg.

De som kommenterer politikken til et parti, må kommentere vedtatt politikk og ikke ulike forslag som blir fremmet i interne debatter der standpunkt blir vedtatt.

Fafo ble raskt satt på plass av FrPs nestleder, Per Sandberg.

Liberaleren kjenner fremskrittspartipolitikere som ønsker fri innvandring, som vil fjerne verneplikten og som vil legalisere narkotika. Dette er standpunkt som enkeltpersoner har, ikke partiet FrP. Dermed kan ikke Liberaleren markedsføre dette som fremskrittspartipolitikk. Redelighet er viktig for gode debatter!

For øvrig bør arbeid – og overtidsbestemmelsene være en avtale mellom arbeidsgiver og arbeidstaker, uten innblanding fra politikerne.

I skrivende stund har ikke NRK lagt ut hele Debatten på nett.

14 kommentarer
Inline Feedbacks
View all comments
Jon Lahlum
Jon Lahlum
11 years ago

Jeg forstår ikke helt hva man kritiserer Fafo og kollega Heidi Nicolaisen for her. Det var programlederen som ba henne om å kommentere forslaget, hun gjorde det ikke på eget initiativ. Og kommentaren hennes var hovedsakelig en sammenlikning av forslaget med lovgivningen som gjelder i Europa og begrunnelsen for den norske arbeidsmiljøloven, ikke egentlig argumentasjon mot forslaget som alså flertallet på FrPs landsmøte forkastet. Det er også litt vanskelig å forstå Per Sandbergs litt aggressive innhopp, der han mener at Heidi ikke kan uttale seg om et forslag, men må forholde seg til vedtatt politikk. Når man blir spurt om… Read more »

Per Aage Pleym Christensen
Editor
11 years ago

Efter min mening må man kunne diskutere forslag og ideer som er lansert, og se hva som er bra og dårlig med dem.

Men å bruke det mot et parti at det er lansert forslag, er kanskje noe urettferdig.

Gullstandard
11 years ago

«Alt kan brukes, bare det er FrP det går ut over»
– gammelt jungelordtak

Gullstandard
11 years ago

Men rent bortsett fra det, så både kan og må forslag diskuteres, selvsagt. Solheims hjernedøde ide om å forby plastposer ble da vitterlig diskutert, så at ideen avgikk en stille død i uskjønnhet.

Kjetil Holm Klavenes
Kjetil Holm Klavenes
11 years ago

Synes det er rart å kritisere da forslagstiller ikke var hvem som helst men tross alt FrPs arbeidslivspolitiske talsmann. Det er vanligvis i et parti ikke hvem som helst. Om Høyres helsepolitiske talsmann foreslår noe i helse er det ofte noe som vil bli debattert, men dte er vel kun i FrP det er lumpent å diskutere forslag fra partiets frontfigurer på stortinget.

Kjetil Holm Klavenes
Kjetil Holm Klavenes
11 years ago

Forøvrig er det merkelig at liberale ikke ser at ikke alle arbeidstakere er akademikere med stor selvmedbestemmelse i likevekt med arbeidsgiver. Å fjerne rettigheter vil kunne bety rovdrift på flere arbeidstakere, særlig de med lav utdanning. Hvorfor dette er så viktig for liberale, nemlig å forværre friheten i yrker som dagligvare, hotell, sykehjem etc. er uforståelig synes jeg. Ikke alle sitter på den grønne gren.

Per Aage Pleym Christensen
Editor
11 years ago

Klavenes, ad «rovdrift»; Hvorfor må voksne personer beskyttes av staten? Bør ikke forhandlinger om arbeidstid etc være en sak mellom arbeidsgiver og arbeidstager?

Partene i arbeidslivet vil helst ikke ha innblanding når det gjelder lønnsforhandlinger – så hvorfor skal det være annerledes her?

Kjetil Holm Klavenes
Kjetil Holm Klavenes
11 years ago

Nå har mange frivillig meldt seg inn i fagforeninger nettopp for å ha den beskyttelsen dette gir. Hvorfor vil du nekte folk å ha ha denne beskyttelsen som de selv har valgt både gjennom å være medlem i fagforening og gjennom valg? Og partene i arbeidslivet har jo nettopp enighet om også dette. Det er ikke kunn «lønn» partene er enige om.

Gullstandard
11 years ago

«Partene i arbeidslivet» er alldeles IKKE enige om dette. Arbeidsmiljølovens bestemmelser tvinges ned over hodene på de det angår, selv om både arbeidstager og -giver er enige om å gjøre det på en annen måte. Det er maktmisbruk fra de som ikke er part i saken, og er dermed fullstendig illegitimt.

Espen
Espen
10 years ago

Arbeidsmiljøloven burde fjernes. Staten har ikke noe med arbeidsforholdet å gjøre. La meg og arbeidsgiveren min være i fred!

norskgoy
10 years ago

Ja, man er skikkelig onde når man i arbeidsmiljøloven krever at arbeidsplassen er trygg for alle de som befinner seg i det begrensede området (arbeidsmiljøet). Og reguleringen av barnearbeid…ondt av ypperste potens.

Gullstandard
10 years ago

Fjollete forsøk på avsporing, norskgoy.
Det dreier seg nok ikke først og fremst om det, men om forbud mot frivillige avtaler mellom likevedige parter.

Fra arkivet