Ukategorisert

Fafo tok en NRK

Forskningsstiftelsen Fafo kommenterte et forslag som var til behandling på FrPs landsmøte, altså kommenterte forslaget, ikke vedtaket.

I Debatten på NRK1 var det debatt om arbeid – og overtidsbestemmelsene. Utgangspunktet for ordskiftet var debatten som Fremskrittspartiet hadde på landsmøtet. Det var lite nytt i TV-sendingen som gikk på lufta torsdag kveld. Høyre og FrP ba om fleksible ordninger, mens LO og Arbeiderpartiet fremstilte Per Sandberg og & co som arbeidstakernes verste fiender.

Den personen som tok kaken i Debatten var forskeren fra Fafo, en forsker fra stiftelsen som ble etablert av Landsorganisasjonen i Norge, Orkla ASA, Umoe As, Elkem ASA, Coop Norge, Sparebank 1 Gruppen, Fagforbundet og Telenor AS. Forskeren tok for seg forslaget som NRK Dagsrevyen hadde et innslag om foran landsmøtet, et innslag som blant annet Kristin Clemet har kritisert kraftig på egen blogg.

De som kommenterer politikken til et parti, må kommentere vedtatt politikk og ikke ulike forslag som blir fremmet i interne debatter der standpunkt blir vedtatt.

Fafo ble raskt satt på plass av FrPs nestleder, Per Sandberg.

Liberaleren kjenner fremskrittspartipolitikere som ønsker fri innvandring, som vil fjerne verneplikten og som vil legalisere narkotika. Dette er standpunkt som enkeltpersoner har, ikke partiet FrP. Dermed kan ikke Liberaleren markedsføre dette som fremskrittspartipolitikk. Redelighet er viktig for gode debatter!

For øvrig bør arbeid – og overtidsbestemmelsene være en avtale mellom arbeidsgiver og arbeidstaker, uten innblanding fra politikerne.

I skrivende stund har ikke NRK lagt ut hele Debatten på nett.

Mest lest

Arrangementer

  • Ingen arrangementer