Ukategorisert

Budsjett uten visjoner

Regjeringen har fremmet forslaget til statsbudsjett for 2012. I løpet av dagen vil det komme mange kommentarer til budsjettet. En regjering uten visjoner kan være ord som brukes om budsjettforslaget.

Bruken av oljeinntekter økes med nesten 10 milliarder kroner. Norge skal bruke 122 milliarder kroner av oljeformuen i 2012, i seg selv et signal om at offentlig sektor er for stor. Selv om brukes økes, er dette 2,4 milliarder kroner under 4-prosentbanen.

Regjeringen ønsker et uendret skatte- og avgiftsnivå, men det er mulig å påstå at mange av oss må betale mer inn til fellesskapet. Det betyr debatt når Stortinget skal vedta budsjettet. Liberaleren forventer at i alle fall Fremskrittspartiet og Høyre fremmer forslag om reduserte skatter og avgifter. Det er rom mange titallsmilliarder kroner i skattelettelser.

Regjeringen viser med budsjettforslaget at lite blir forandret i Norge i 2012.

Liberaleren vil følge opp budsjettforslaget med flere artikler i tiden som kommer.

Les regjeringens pressemelding om budsjettet på regjeringen.no.

Mest lest

Fra arkivet

Arrangementer