Ukategorisert

Trenger vi Piratpartiet i Norge?

Han ble innvalgt i Naustdal kommunestyre i Sogn og Fjordane for Arbeiderpartiet, men innføringen av Datalagringsdirektivet (DLD) var dråpen som fikk begeret til å flyte over. Derfor stifter han Piratpartiet. Hvor dårlig orientert kan man bli?

Vegard Solheim (21) sier dette til NRK om hvorfor han meldte seg ut av Arbeiderpartiet: «– Det er vel ei litt typisk historie om ein som blir usamd med det partiet ein held på med. Eg er blitt litt meir liberal dei siste to åra. Det går i hovudsak på digitale saker, mellom anna innføring datalagringsdirektivet. Eg kunne berre ikkje stå for det partiet meinte, seier han.»

Og: «– Digital teknologi er den einaste store kjernesaka som grip inn i absolutt alle samfunnselement. Eg kan ikkje forstå korleis andre meiner at alt anna er større kjernesaker. Kampen spesielt mot overvaking og fridom på nett er noko av det viktigaste eg veit om, seier han.»

Det svenske Piratpartiet (oppkalt efter fildelingsnettstedet The Pirate Bay) fikk 0,6% oppslutning ved riksdagsvalget i Sverige, men har to av landets plasser i EU-parlamentet.

Også avisen Firda har gitt 21-åringen oppslag om utmeldelsen fra AP.

Den som har fulgt med på Liberaleren og i norsk presse forøvrig de siste årene (ihvertfall fra 2008) vet at kampen mot at EUs datalagringsdirektiv skal bli innført i norsk lov, har vært intens. Ap var det eneste partiet på Stortinget som stemte samlet for innføringen av DLD. De fikk flertall ved hjelp av mesteparten av Høyres stortingsgruppe, selv om mange av de fremste motstanderne av DLD her til lands er nettopp fra Høyre. Alle andre partier stemte imot.

Valgte Ap midt i DLD-debatten
Vegard Solheim er såpass ung at han sannsynligvis ble innvalgt i Naustdal kommunestyre først ved valget i ifjor. Han har med andre ord valgt å bli aktiv i Arbeiderpartiet midt under den hardeste striden om innføring av DLD. Så om han har fulgt med i den offentlige debatten er det liten grunn til å være dårlig orientert om at Arbeiderpartiet lenge var det eneste partiet som tilsynelatende ikke debatterte utfordringene med DLD internt.

Avklaringen om Aps standpunkt fikk offentligheten kjennskap til da regjeringserklæringen Soria Moria II ble forhandlet frem efter valget i 2009.

Solheim sier at han er mest aktiv på nettet, og nettopp der har kritikken av Ap og debatten om konsekvensene av DLD vært mest synlig. Bloggerstafett, oppfordring fra samtlige ungdomspartier (unntatt AUF) og en rekke artikler både i vanlige mediers nettutgaver og på blogger har tydeligvis gått Solheim hus forbi.

Hvor liberal?
Vegard Solheim sier til NRK at han i løpet av de to siste årene har blitt mer liberal. Og det handler mest om «digitale saker», herunder DLD. Siden alle andre partier enn Ap og Høyre er samlet mot DLD er det nok av partier å velge mellom. Hvis vi skal ta utgangspunkt i venstresiden, så kunne Solheim valgt seg SV eller Rødt. Begge partier er langt mer liberale enn Ap i det som har med ny teknologi og verdier knyttet til overvåkning etc. å gjøre.

Hvis Vegard Solheim generelt sett har blitt mer liberal er også SV et mer naturlig valg enn Ap. Men også Venstre kunne vært et naturlig valg. Både SV, Rødt og Venstre (og ikke minst deres ungdomspartier) har en gjennomtenkt holdning til den nye digitale virkeligheten. Dersom Solheim ligger i midten eller på høyresiden i Ap kunne han også valgt et parti som Høyre. Det som teller imot, er at partiet bidro til flertall for DLD.

Piratpartiet – en overflødighet
Når så mange partier i Norge er motstandere av DLD, og flere av dem generelt sett har en politikk som også omhandler den nye digitale virkeligheten spørs det om ikke Solheims planer om en norsk utgave av Piratpartiet er et gedigent bomskudd.

De som opplagt vil ha minst partilojalitet, mest kjennskap til den nye, digitale virkeligheten og dermed være mest mottagelige for et slikt parti, er ungdommen. Jeg synes jeg hører Solheim og andre representanter for Piratpartiet i debatter fortelle hva partiet deres står for. Og så kommer de på rekke og rad; Venstre, SV, Rødt – og delvis de andre partiene (bortsett fra Ap), og sier: «Dette har vi stått for og stemt for i Stortinget siden .. (sett inn årstall). Piratpartiet er overflødig

Det kan lønne seg å lese historie iblant. En parallell til Piratpartiets fremvekst i Europa kan vi se i de grønne partiene. I land der de tradisjonelle partiene var lite opptatt av miljø og økologi fikk grønne partier fotfeste. F.eks i Tyskland. I Norge var Venstre (og SF/SV) tidlig opptatt av disse sakene. Først nå, i 2011, fikk Miljøpartiet De Grønne en viss suksess. Nesten 25 år efter at jeg møtte den første representanten for dette partiet som nyinnvalgt i Akershus fylkesting. På samme måte som Venstre og SV tok opp miljøsaken i sin generelle politikk har disse partiene også tatt inn over seg den nye digitale virkeligheten.

Piratpartiet kan få en kometaktig fødsel, og så brenne opp til ingenting. Eller de kan få en like trang fødsel som De Grønne fikk her til lands.

En liste over alle partier norske velgere har å velge mellom finner du her.

15 kommentarer
Inline Feedbacks
View all comments
Anonym
Anonym
9 years ago

Å påstå at Piratpartiet i Sverige er oppkalt etter The Pirate Bay er feil og tyder på mangel på kunnskaper om denne bevegelsen. Før Pirate Bay kom Piratbyrån, som et svar på meningsmonopolet til konglomeratenes organisasjon, Antipiratbyrån. Piratpartier har hatt suksess i bl.a. Tyskland og Sverige, og de kjemper for en rekke saker knyttet til digitalt privatliv som Liberaleren antakelig ville sluttet seg til også. Når det gjelder deres motstand mot patenter og kamp for fri kopiering så er dette et komplisert spørsmål for liberalister, slik jeg ser det. Det er ikke slik at man bare kan holde med rettighetshaverne,… Read more »

Anonym
Anonym
9 years ago

Pirate Bay er nok en del av inspirasjonen som ledet til valget av navnet, men langt på vei den eneste. Det er mer sammensatt enn dette, og handler i stor grad om en ungdoms- og undergrunnskultur som oppstod på 80- og 90-tallet på Commodore 64 og Amiga, med såkalte «copyparties» (The Gathering startet som et undergrunns-copyparty). Denne kulturen har stått veldig sterkt i f.eks. Skandinavia, Tyskland og USA.

Hvis du hentet dette fra Wikipedia så beklager jeg, jeg trodde det var en antakelse.

Peder Ås
Peder Ås
9 years ago

Dette var en gubbete kommentar.

Det er vel de andre partiene som er overflødige dersom man skulle sammenligne. Det er en av de viktigste sakene vi står overfor og det er derfor det opprettes partier.

Liberalister har ikke et komplisert forhold til fri kopiering –
Liberaleten har, men dere snakker ikke for oss alle.

Anonym
Anonym
9 years ago

Organisasjoner som Electronic Frontier Foundation er ikke motstandere av at kreatører skal kompenseres såvidt meg bekjent. Så også for Piratpartiet er dette komplisert.

Gullstandard
9 years ago

Tjuveri _burde_ ikke være komplisert for liberalister, ei heller ideen om at «kreatører skal kompenseres». Det er et rent facistisk tankesett, om at de kreatives tanker er felleseie, som man skal få en viss kompensasjon for å dele.

Anonym
Anonym
9 years ago

Det er stor forskjell på å lage en kopi av noe og å stjele et knapphetsgode. Hva folk har på sin egen, private harddisk, og hva de måtte kopiere med venner, mener jeg er en privatsak. Det mener jeg man kan forsvare som et liberalistisk synspunkt, dersom man setter individets frihet først. Patenter og opphavsrett var, når det ble innført i sin tid, en tidsbegrenset ordning som skulle oppfordre til innovasjon. Slik ble det en balanse mellom innovasjon og konkurranse. Det har dessuten i Norge lenge vært tillatt å gjøre private kopier, mens kopi for videresalg ikke har vært tillatt.… Read more »

Peder Ås
Peder Ås
9 years ago

Det er imponerende når «Liberalister» forsvarer ulover. Har du sunget en sang offentlig så er det naturlig at andre husker den, noterer den, gjensynger den, eller dikter videre på den. Det kalles læring og burde være en soleklar rett for alle.

Pleym
Pleym
9 years ago

Hvis du finner opp en teknisk løsning, som gjør at du kan lage en motor med unike egenskaper, så kan konkurrenter prøve å efterligne.

Men hvis konkurrenten stjeler den tekniske løsningen, så er det tyveri. Uansett.

Hvis de stjeler motoren du har laget, og selger den som sitt eget merke er det også tyveri.

Anonym
Anonym
9 years ago

Det er ikke alltid like lett å definere hva som er unikt. Dessuten ser vi vel i praksis at store firma tar seg til rette og stjeler av hverandre, og gir blaffen (Samsung, Apple, Microsoft…..). Når resultatet er at noen få store firma kan sitte på tusenvis av patenter som de ofte ikke en gang benytter, og der noen er veldig generiske, og hindre mindre konkurrenter i å etablere seg, er noe galt. Når vanlige folk skal straffes med latterlig strenge straffer for privat kopiering, er noe galt. Når en kunster får sin kunsteriske frihet innskrenket fordi vedkommende ikke kan… Read more »

Gullstandard
9 years ago

Det er et fakta at patentsystemet er ute å kjøre pga de mange latterlige patentene som er blitt innvilget av ukyndige folk.

Men det rokker ikke ved det moralske prinsippet om at opphavsmannen har full råderett over sitt verk, og bestemmer under hvilke betingelser det stilles til rådighet for andre (eller ei).

Så bør vi se nærmere på hvordan dette praktiseres, og hvilke lovtekster som er passende for dagens tilstand.

Peder Ås
Peder Ås
9 years ago

!Men det rokker ikke ved det moralske prinsippet om at opphavsmannen har full råderett over sitt verk, og bestemmer under hvilke betingelser det stilles til rådighet for andre (eller ei).» For noe stort sludder. Det har ingenting med moral å gjøre. En gang i tiden var det en huleboer som så en annen huleboer lage hjulet han kopierte ideen uten moralske skrupler, siden var det ilden og klærne og teltenes tur til å bli kopiert og så gikk det slag i slag til der vi er i dag. Hadde menneskene hatt denne såkalte «moralen» hadde vi vært utryddet for lenge… Read more »

Anonym
Anonym
9 years ago

Grunnen til at det er flere som produserer datamaskiner, TV’er o.l. enn en produsent? Er det at oppfinneren eller det første firmaet som fikk rettighetene av oppfinneren ga fra seg rettighetene? Mot betaling? Eller at andre firma tok seg til rette?

Samsung kopierer i disse dager Apple. Microsoft har kopiert Apple. Apple har kopiert en masse små kreatører, ofte uten å kompensere. De gambler på at de har så store muskler at de kommer unna med det. Så hvor troverdig er egentlig opphavsrettsregimet, når de som forsvarer det sterkest har et tvetydig forhold til det?

Rip. Mix. Burn.

Pelle Pirat
Pelle Pirat
9 years ago

Her er partiprogrammet, utarbeidet av Håkon Wium Lie

http://people.opera.com/howcome/2012/piratpartiet/kjerneprogram.html

Her kan du skrive ut et ark som du kan signere for å hjelpe opprettelsen

http://www.princexml.com/howcome/2012/pp/

hotelillua.com
9 years ago

Post writing is also a fun, if you be familiar with after that you can write otherwise it
is difficult to write.

Fra arkivet