Ukategorisert

Over og ut for skoledebattene?

Som Liberaleren fortalte om fredag, er det uenighet blant de partipolitiske ungdomsorganisasjonene om skoledebattene bør fortsette. Liberaleren anbefaler å ta frem igjen et gammelt forslag.

Igår hadde FpUs leder Himanshu Gilati og leder for Sosialistisk Ungdom, Andreas C. Halse et felles innlegg i Dagbladet; «Ta skoledebatten tilbake». Du trenger ikke å la deg lure av overskriften. Ingen har «tatt fra» noen skoledebattene. I forbindelse med lokalvalget ifjor ble alle ungdomspartiene enige om ikke å arrangere skoledebatter. Grunnen var naturligvis massakren på AUF-ungdom på Utøya 22.juli.

AUF og KrFU er ikke sikre på om de vil tilbake til den gamle formen for skoledebatter, mens FpU, SU og Unge Venstre ønsker skoledebattene tilbake. UV-leder Sveinung Rotevatn hevder sågar at det er udemokratisk å ikke gjeninnføre skoledebattene.

Også VG har idag en lederartikkel om skoledebattene. Lederen heter «Demokratiskolen», og VG støtter kravet om å gjeninnføre skoledebattene.

Det er naturligvis riktig at førstegangsvelgerne bør få informasjon, og tilgang til politikere og kandidater, både på deres egen alder og de «godt voksne». Samtidig er det lett å være enig med AUF og KrFU i deres kritikk av formen på skoledebattene. Så hvordan kan man forene begge hensyn?

Jeg vil peke på et forslag Liberaleren har gjentatt omtrent ved hvert eneste valg siden 2013:

La de av elevene på videregående skole som er førstegangsvelgere få avlegge forhåndsstemme på den skolen de går i valgåret!

Om man har valgtorg (som i 2011) eller skoledebatt (som i valgårene før 2011), så trenger man ikke avholde såkalt prøvevalg på de videregående skolene. Man kan istedet sørge for at det blir opprettet valglokaler på de videregående skolene – slik at elever med stemmerett ved valget kan avgi forhåndsstemme.

Jeg har som nevnt tidligere forsøkt dette siden 2005. Jeg har foreslått dette overfor flere kommunalministre (det er Kommunaldepartementet som har ansvar for avviklingen av valg i Norge). Disse har henvist til at det er lokale valgstyrer (formannskap og fylkesutvalg) som har ansvaret for den praktiske avviklingen av valget i sitt geografiske område. Derfor kan ikke kommunalministeren pålegge valgstyrene å ha valglokaler på videregående skoler. Det koster nemlig penger. Valgfunksjonærer skal ha betaling, og stemmeavlukker etc. må settes opp. I tillegg må man ha manntall for flere kommuner tilgjengelig. Jeg har også sendt forslaget til stortingsrepresentanter fra Akershus, til lederne for de partipolitiske ungdomsorganisasjonene, og til kommunestyregruppene i Akershus Venstre (der jeg er medlem).

Du kan lese mer om mine tidligere forsøk her:

Gi dem et ekte valg! (31.juli 2011)
Avskaff skolevalgene! 23.juni 2011)
Skolevalg – eller valg på skolene? (23.juni 2009)
Kan terskelen til valglokalet senkes? (01.september 2005)

Mange spør seg om informasjonsverdien av skolevalgene er særlig stor. Det kan bli mye sirkus og kjappe replikker. Alle «vet» hvordan FpU og Unge Høyre kan skaffe seg billige poenger (billig sprit, avskaffe nynorsk), hvordan KrFU kan «parkeres» i enhver debatt, og hvordan AUF og efterhvert SU aldri tar ansvar for hva partiene deres har gjort i regjering, men henviser til hva de selv har i sine politiske plattformer/programmer.

Selv om resultatet av prøvevalget ofte kan sies å være resultat av stemningsbølger under den enkelte debatt, legger både kommentatorer, valgforskere og partier stor vekt på det samlede resultatet av prøvevalget. Om de hadde vært tilstede ved tilstrekkelig mange debatter er det efter min mening langtfra sikkert at de hadde brydd seg så mye om dette resultatet. Men akkurat som meningsmålinger kan også skolevalgresultater ha en selvforsterkende effekt blant velgerne.

En løsning hvor man har valgtorg/skoledebatter, men ikke har prøvevalg. Isteden åpner valgstyrene for å la elever med stemmerett avgi forhåndsstemme ved det ekte valget. Da tar man bort argumentene om at elevene påvirkes av en eventuell stemningsbølge under selve skoledebatten. Elevene har flere muligheter til å innhente informasjon, og partienes ungdomsorganisasjoner har flere dager enn dagen for valgtorget/skoledebatten til å ta kontakt med elevene ved å besøke hver skole.

Man oppnår både å gi ungdomspolitikere trening i å drive valgkamp og debatt, førstegangsvelgere får møte politikere, få informasjon og avkreve de som stiller til valg svar. Og man oppnår å senke terskelen til valglokalet for førstegangsvelgere. Man avgir ikke stemme i et prøvevalg – men i det ordentlige valget.

Jeg vil oppfordre de partipolitiske ungdomsorganisasjonene om å gå sammen om dette forslaget overfor Kommunalminister Liv Signe Navarsete – slik at hun kan instruere de lokale valgstyrene om å åpne valglokaler for forhåndsstemming på de videregående skolene. Samtidig kan forslaget gå som et brev til samtlige valgstyrer i Norge, med samme oppfordring. Subsidiært kan det enkelte partis ungdomsorganisasjon be sine formannskapsmedlemmer (som også er medlem av valgstyret) om å fremme dette forslaget formelt allerede nå. Da har man god tid til å forberede organiseringen av valgavviklingen.

Oppdatert: Lenke til denne artikkelen er sendt som melding på Twitter til kommunalministeren, samt lederne for AUF, Unge Høyre, FpU og Unge Venstre: Hvordan forene skoledebatter med det ordentlige valget? Et forslag til (sett inn navn) fra Liberaleren http://bit.ly/QfmZjJ

Mest lest

Arrangementer