Ukategorisert

Også Venstre overdriver

Det er ikke mange som ønsker et samfunn uten skatt. Liberaleren er dessverre én av veldig få aktører i Norge som ønsker at borgerne skal få full frihet over egne penger.

Venstre har sendt ut et leserinnlegg, et innlegg som er signert 1. kandidat i Finnmark, Trine Noodt og partileder Trine Skei Grande. I innlegget skriver duoen følgende:

–Venstres budsjett skiller seg også fra de andre partiene når det gjelder synet på skatt. I dag har vi en venstreside som ser skatt som inntekter til fellesskapet, mens høyresiden ser på det som noe som må bekjempes. Venstre vil bruke skattesystemet til miljøvennlig atferd og sunnere vaner.

Dersom høyresiden kun består av liberalister, kan påstanden fra venstre-politikerne være korrekt. Dersom Venstre tolker høyresiden noe bredere, noe som ikke er utenkelig, er denne delen av leserinnlegget ren fantasi.

Det er ikke veldig mange på den såkalte høyresiden som ønsker å bekjempe skatt. De aller fleste politikere på høyresiden ønsker skattefinansierte skoler, helsevesen, eldreomsorg og ulike subsidier. Det er relativ liten forskjell i økonomisk politikk mellom en typisk sosialdemokrat og en såkalt høyrepolitiker. Det bør Venstre-topper ta innover seg i valgkampen som så smått er i gang foran valg 2013.

3 kommentarer
Inline Feedbacks
View all comments
Solvik_liberal
9 years ago

RT @liberaleren: Ny artikkel: Også Venstre overdriver : Det er ikke mange som ønsker et samfunn uten skatt.
http://t.co/6bp8U8kR

Torbjørn Omland
Torbjørn Omland
9 years ago

Det er vanskelig i dagens virkelighet å se for seg et samfunn uten skatt.
Spørsmålet må heller være hva som skal skattlegges og hvordan skatten skal best brukes.
For å fremme arbeidslyst og krativitet ser jeg for meg en vridning mot større beskatning av forbruk og mindre skatt på arbeidsinnsats.

Jone
Jone
9 years ago

Jøss.. 25% skatt på forbruk er ikke nok for deg?

Fra arkivet