Ukategorisert

Ber om et samfunn med mindre frihet

Fagforbundet Unio ønsker høyere skattetrykk, for å finansiere velferdstjenester.

–Vi hører det fra våre medlemmer at de gjør det beste de kan, men at ressursene ikke strekker til i forhold til oppgaver og forventninger. Jeg synes de rødgrønne partiene bør kvitte seg med den tvangstrøya skatteløftet er, sier leder Anders Folkestad til NRK.

Han sier at han ikke ber om «rabiate skatteøkninger», men påpeker at en moderat økning på 0,5 prosent vil gi 5 milliarder mer i statskassa, ifølge NRK-artikkelen.

Fem milliarder kroner er veldig lite i statsbudsjettsammenheng. Han bør heller be politikerne være flinkere til å foreta gode prioriteringer. Klare grenser for politikk vil frigi mange milliarder kroner til andre skattefinansierte formål, eller aller helst kutt i skatter og avgifter.

For øvrig viser skatteregnskapsstatistikken, tall som jevnlig blir omtalt på Liberaleren, vekst hvert eneste år vi har laget artikler om materialet som Statistisk sentralbyrå publiserer.

Skatt gir politikerne makt over borgerne
Skattenivået definerer hvor mye politikerne skal bestemme over borgerne og skattenivået definerer hvor omfattende staten skal være. Dagens skattenivå gir politikerne for mye makt i en altfor stor stat.

De som er enige med Anders Folkestad, ønsker et samfunn der politikerne skal foreta valg på vegne av hver enkelt borger.

3 kommentarer
Inline Feedbacks
View all comments
Unvalidate
Unvalidate
9 years ago

* Høyere skatt = Økt fattigdom
Var det første jeg tenkte da jeg hørte dette

Un-uniol
Un-uniol
9 years ago

En organisasjon som hovedsaklig organiserer offentlig ansatte, er selvfølgelig interessert i litt ekstrainntekter fra skattebetalere, slik at de kan kline til med skikkelige lønnskrav for sine ansatte.

Eivind Knudsen
Eivind Knudsen
9 years ago

Det er klart at rødgrønne politikere og deres støttespillere ønsker høyere skattetrykk! For hvordan skal det offentlige ellers få råd til å opprette spesialstillinger til statsråders venner og bekjente, samt gi andre venner og bekjente 50 prosent lønnsøkning når de blir ambassadører? Dette bør ikke forbause noen som følger litt med.

Ellers meget interessant oppslag på TV 2 igår om formueskattens virkninger.

Fra arkivet