Ukategorisert

Ber om et samfunn med mindre frihet

Fagforbundet Unio ønsker høyere skattetrykk, for å finansiere velferdstjenester.

–Vi hører det fra våre medlemmer at de gjør det beste de kan, men at ressursene ikke strekker til i forhold til oppgaver og forventninger. Jeg synes de rødgrønne partiene bør kvitte seg med den tvangstrøya skatteløftet er, sier leder Anders Folkestad til NRK.

Han sier at han ikke ber om «rabiate skatteøkninger», men påpeker at en moderat økning på 0,5 prosent vil gi 5 milliarder mer i statskassa, ifølge NRK-artikkelen.

Fem milliarder kroner er veldig lite i statsbudsjettsammenheng. Han bør heller be politikerne være flinkere til å foreta gode prioriteringer. Klare grenser for politikk vil frigi mange milliarder kroner til andre skattefinansierte formål, eller aller helst kutt i skatter og avgifter.

For øvrig viser skatteregnskapsstatistikken, tall som jevnlig blir omtalt på Liberaleren, vekst hvert eneste år vi har laget artikler om materialet som Statistisk sentralbyrå publiserer.

Skatt gir politikerne makt over borgerne
Skattenivået definerer hvor mye politikerne skal bestemme over borgerne og skattenivået definerer hvor omfattende staten skal være. Dagens skattenivå gir politikerne for mye makt i en altfor stor stat.

De som er enige med Anders Folkestad, ønsker et samfunn der politikerne skal foreta valg på vegne av hver enkelt borger.

Mest lest

Fra arkivet

Arrangementer