Ukategorisert

La Teberh bli i Norge

Teberh Tesfai er eritreisk flyktning. Hun ble gift i Norge. Hun har arbeidet i Norge. Hun har bodd her i 12 år. Hun har to søsken som har fått permanent oppholdstillatelse i Norge. Teberh derimot må forlate landet. Hun må forlate sin ektemann Lars Olaf i Stavanger.

Folkeregisteret underkjente giftermålet inngått i den norske kirke, men akseptere et giftermål inngått i en svensk menighet? Hun har betalt skatt til Norge gjennom mange år. I dag har hun ingen rettigheter, og må betale for sykehusopphold. Hun er uønsket i Norge.

Den norske stat sier hun skal tilbake til Eritrea. Et land Norge ikke har returavtale med. Myndighetene sier hun kan dra til Somalia. Bo i flyktningeleir. I fem år. Hun må tilbake til den samme flyktningeleiren hun flyktet til før hun kom til Norge for over 12 år siden. Etter fem år kan hun på nytt søke asyl i Norge.

Norge trenger en ny rettrettferdig og human flyktningpolitikk både overfor asylbarna og de papirløse asylsøkerne. Teberhs historie er et godt eksempel på at det er inhumanismen som råder.

Rogaland Venstre krever en ny asylpolitikk. En politikk som bidrar til at asylbarna blir og som bidrar til at de papirløse asylsøkerne med lang botid blir. En politikk som bidrar til at Terebh får sin søknad behandlet på nytt, slik at hun kan bli i det landet hun engang flyktet til og søkte asyl i.

(Årsmøteuttalelse fra Rogaland Venstre)

Mest lest

Fra arkivet

Arrangementer

  • Ingen arrangementer