Ukategorisert

Ja til Oslo

Dersom Oslo blir med i forsøket ved valget i 2015, kan tiden med stemmerettsalder på 16 år være et faktum om få år.

Forsøksordningen i utvalgte kommuner var vellykket i 2011. Dersom det blir samme flotte resultat i 2015 med en storby i forsøket, kan demokratiforkjempere, spesielt i Venstre og SV juble, juble. Et positivt forsøk i Oslo vil trolig smitte mange sentrale rikspolitikere. Skjer det, er kampen for redusert stemmerettsalder vunnet.

Det er Dagsavisen som skriver om snuoperasjonen i Oslo Arbeiderparti, en snuoperasjon som kan gi økt innflytelse til unge menn og unge kvinner.

Skal det gjennom dagens system bli mer demokrati i Norge, må så mange mennesker som mulig bli inkludert i vårt styresett. Stemmeretten er blant demokratiets mest grunnleggende borgerrettigheter. Når borgere gjennom valg utpeker de som skal styre, understreker dette det grunnleggende prinsipp om at all makt utgår fra folket. Ja, 16-åringer er absolutt en del av folket!

Tags:

Mest lest

Fra arkivet

Arrangementer