Ukategorisert

Skattelettelser er uviktig for Erna Solberg

Foruten noen få ord om formueskatten var landsmøtetalen til Erna Solberg kjemisk fri for løfte om mer reell frihet, altså lavere skatter og avgifter.

Talen er publisert på Hoyre.no.

For et parti og en partileder som tror på «frihet under ansvar», faktisk hennes egne ord i talen, er det nesten for utrolig at skatte- og avgiftspolitikken blir nedtonet i landsmøtetalen. Det er alle inntektene politikerne får som er årsaken til byråkratiet og reguleringskåtheten. Det er store inntekter som skaper en stor stat.

For frihetselskende mennesker er skatt et verdispørsmål. Skatt er et spørsmål om hvor mye frihet hver enkelt borger skal ha over eget liv.

Mest lest

Fra arkivet

Arrangementer