Notiser

Svært lav ulykkesrisiko

Det er helt umulig å gjøre alt helt sikkert. De som ferdes i trafikken kan dessverre bli rammet av ulykker. Det er kun sunt å være klar over realitetene.

Statistisk sentralbyrå har offentliggjort ulykkestallene for 2012 og det er en merkbar nedgang, selv om nullvisjonen fortsatt er helt urealistisk.

Mest lest

Arrangementer