Ukategorisert

Skru ned forventningene

Det nye stortingsflertallet bør opptre på en sånn måte, at befolkningens forventninger blir skrudd ned noen hakk.

Finansminister Sigbjørn Johnsen legger frem statsbudsjettet for 2014 den 14. oktober. Forslaget som blir lagt frem av finansministeren er et rødgrønt budsjett. Etter at budsjettforslaget blir kjent vil det være debatter i mediene før Stortinget tar fatt på arbeidet før endelige vedtak blir fattet før jul.

Det er veldig begrenset hva Høyre, FrP, KrF og Venstre kan og vil gjøre med et rødgrønt budsjett på to måneder, selv om partiene har flertallet på Stortinget. En mulig synlig kursendring får vi først se når det nye flertallet legger frem budsjettet for 2015. altså om vel ett år.

Det de fire partiene bør prioritere i 2014-budsjettet er kutt i arveavgiften og formueskatten. Det må også være mulig å endre noen avgifter.

Det vil helt sikkert også bli påplussinger på enkelte områder, men ikke nok til at sosialdemokratiske velgere med blåe slips blir fornøyd med det nye flertallet.

Tags:

Mest lest

Fra arkivet

Arrangementer

  • Ingen arrangementer