Ukategorisert

Straffet for å nekte Sivilforsvaret

Liberaleren er motstander av verneplikt. Vi skiller ikke mellom de ulike tjenestene, uansett om det er militær førstegangstjeneste eller tjeneste i Sivilforsvaret. Tvang er tvang!

Liberaleren har i dag snakket med en mann i 20-årene i Finnmark. Mannen har allerede nektet et oppmøte til 3-ukers kurs, og fått bot på 10 000 kroner. Han er innkalt på nytt til grunnopplæringen i november 2013. Han sier i en kommentar at han fortsatt nekter å tjenestegjøre i Sivilforsvaret.

–Det er flere grunner til at jeg nekter, men jeg synes det er rart at jeg som er fritatt fra militær førstegangstjeneste må, mot min vilje, gjennomføre tjeneste i Sivilforsvaret, sier mannen til Liberaleren.

I Norge kan menn og kvinner mellom 18 og 55 år bli innkalt til Sivilforsvaret. I den politiske debatten om verneplikten, er det stort sett fokus på den militære førstegangstjenesten. Tvangstjeneste i Sivilforsvaret er like ille, selv om tjenesten betyr at staten tar litt mindre av eiendomsretten til mennesker som må gjennomføre tjenesten i Sivilforsvaret.

Sivilforsvaret.no, er det mye mer informasjon om denne tvangstjenesten som politikerne pålegger mange borgere.

Tags:

1 Comment
Inline Feedbacks
View all comments
Andreas
Andreas
8 years ago

Faktisk er det enda grovere enn vanlig verneplikt hvis man ser på det økonomiske. Det er ikke gullkantet å avtjene verneplikt, men man får da dekket kost og losji pluss litt lommepenger. Men FAQ til Sivilforsvaret sier følgende om kompensasjon: «Betaler arbeidsgiver lønn under sivilforsvarstjeneste? For ansatte i privat sektor er det opp til arbeidsgiver selv å bestemme hvorvidt det utbetales lønn under tjeneste i Sivilforsvaret.» Så faktisk risikerer du tre uker uten lønn når du tar grunnkurset! (Alt avhengig av hvor hyggelig arbeidsgiver er så klart.) Som jeg har blitt det fortalt så kan du muligens ha flaks og… Read more »

Fra arkivet