Ukategorisert

Straffet for å nekte Sivilforsvaret

Liberaleren er motstander av verneplikt. Vi skiller ikke mellom de ulike tjenestene, uansett om det er militær førstegangstjeneste eller tjeneste i Sivilforsvaret. Tvang er tvang!

Liberaleren har i dag snakket med en mann i 20-årene i Finnmark. Mannen har allerede nektet et oppmøte til 3-ukers kurs, og fått bot på 10 000 kroner. Han er innkalt på nytt til grunnopplæringen i november 2013. Han sier i en kommentar at han fortsatt nekter å tjenestegjøre i Sivilforsvaret.

–Det er flere grunner til at jeg nekter, men jeg synes det er rart at jeg som er fritatt fra militær førstegangstjeneste må, mot min vilje, gjennomføre tjeneste i Sivilforsvaret, sier mannen til Liberaleren.

I Norge kan menn og kvinner mellom 18 og 55 år bli innkalt til Sivilforsvaret. I den politiske debatten om verneplikten, er det stort sett fokus på den militære førstegangstjenesten. Tvangstjeneste i Sivilforsvaret er like ille, selv om tjenesten betyr at staten tar litt mindre av eiendomsretten til mennesker som må gjennomføre tjenesten i Sivilforsvaret.

Sivilforsvaret.no, er det mye mer informasjon om denne tvangstjenesten som politikerne pålegger mange borgere.

Tags:

1 Comment
Inline Feedbacks
View all comments
Andreas
Andreas
8 years ago

Faktisk er det enda grovere enn vanlig verneplikt hvis man ser på det økonomiske. Det er ikke gullkantet å avtjene verneplikt, men man får da dekket kost og losji pluss litt lommepenger. Men FAQ til Sivilforsvaret sier følgende om kompensasjon: «Betaler arbeidsgiver lønn under sivilforsvarstjeneste? For ansatte i privat sektor er det opp til arbeidsgiver selv å bestemme hvorvidt det utbetales lønn under tjeneste i Sivilforsvaret.» Så faktisk risikerer du tre uker uten lønn når du tar grunnkurset! (Alt avhengig av hvor hyggelig arbeidsgiver er så klart.) Som jeg har blitt det fortalt så kan du muligens ha flaks og… Read more »

Fra arkivet

 • Må demokrati forsvares?Må demokrati forsvares?
  Mathilde Fasting har skrevet bok om demokrati og statsviteren Francis Fukuyama.
 • Feirer du Thomas Jefferson?Feirer du Thomas Jefferson?
  Thomas Jefferson oppsummerte liberalismens kjerne i Uavhengighetserklæringen.
 • FrPs ruspolitiske dobbelstandardFrPs ruspolitiske dobbelstandard
  FrP og KrF står i veien for regjeringens varslede rusreform. At et kristent avholdsparti sitter på bakbena må man forvente. FrPs motstand mot avkriminalisering er vanskeligere å akseptere.
 • Bærekraftsmålene – er det så ille med ulikhet?Bærekraftsmålene – er det så ille med ulikhet?
  Økonomisk vekst, sysselsetting, industrialisering, innovasjon og bosetning er del av bærekraftsmålene. Hva betyr det? Og hva med ulikhet og barnearbeide? Del 3 i en artikkelserie på fire om bærekraftsmålene.
 • 26 år med EU26 år med EU
  I november 1993 tok Maastricht-avtalen effekt og EU ble grunnlagt. Avtalen la til rette felles regler for økonomiene i Vest-Europa med en felles valuta.
 • Bærekraftsmålene – rett til gratis helsestell?Bærekraftsmålene – rett til gratis helsestell?
  Bærekraftsmålene har vært omstridt i samfunnsdebatten. Hva er disse målene? Bør all form for fattigdom avskaffes? Hva med sult? Og hvordan er dette med helsetjenester? Første del i en artikkelserie på fire om FNs bærekraftsmål.
 • Ruspolitisk sensur i skolen, igjenRuspolitisk sensur i skolen, igjen
  Legalisering av cannabis er stadig mindre kontroversielt. Likevel nektes politisk engasjert ungdom å ytre meningene sine om rusreform på norske skoler.