Ukategorisert

Malin Berås må rømme landet

Malin Berås har levert inn lisensen, og får ikke lengre konkurrere i Norge.

Årsaken til uenigheten mellom Det Norske Travselskap og rytteren er en sponsoravtale hun har gjort med et spilleselskap som ikke har konsesjon i Norge. Avtalen ligner på avtaler andre idrettsutøvere har inngått før henne, blant annet Ronny Johnsen, John Arne Riise og John Carew.

Alternativet til å levere inn lisensen var å miste den. Hun skrev denne helgen på egen blogg om et brev hun har mottatt. I brevet får hun beskjed om at lisensen blir inndratt dersom hun fortsetter å livnære seg på hest. Hun valgte å levere inn lisensen. Dermed må hun inntil videre konkurrere i utlandet for å fortsette karrieren.

Denne saken er nok et eksempel på en håpløs spillpolitikk. Flertallets politikk bryter blant annet avtalefriheten.

Liberaleren forsvarer avtalefriheten, altså både retten til å inngå veddemål og retten til å inngå avtaler.

Norsk Rikstoto er en stiftelse som ble opprettet i 1982 av Det Norske Travselskap og Norsk Jockeyklub. Stiftelsen har konsesjon fra staten til å drive totalisatorvirksomhet innen hestesport. Den konsesjonen har vært hellig for reguleringskåte politikere, og gir Norsk Rikstoto en unik posisjon i det norske markedet.

Politikerne kan hvis viljen er tilstede, gi Malin Berås og andre idrettsutøvere muligheter til økt frihet.

Mest lest

Arrangementer