Ukategorisert

Personlige skatteytere betaler inn mer skatt

Det var ved utgangen av februar i år betalt inn 137 milliarder kroner i skatt, viser tall fra Statistisk sentralbyrå.

Dette er om lag ti milliarder kroner mindre enn samme periode i fjor. Det er reduksjon i det som blir definert som oljeskatter.

Personlige skatteytere har betalt inn 85 milliarder kroner i skatt i årets to første måneder, en økning på 2,6 prosent sammenlignet med samme periode i fjor.

Skatt er et verdispørsmål
Skatt er et verdispørsmål på linje med andre verdispørsmål.

Skattenivået definerer hvor mye politikerne skal bestemme over borgerne og skattenivået definerer hvor omfattende staten skal være. Høy skatt betyr mye makt til politikerne!

Mest lest

Arrangementer