Ukategorisert

Ønsker samme skattenivå som i dag

De som har tullet med regjeringens relativt beskjedne skattelettelser bør studere Arbeiderpartiets forslag til skattereform, forslag som er publisert på Arbeiderpartiet.no.

Arbeiderpartiets forslag innebærer ikke skattelettelser for folk flest, altså vanlige lønnsmottakere. Marianne Marthinsen, partiets finanspolitiske talsperson, la til grunn under prestasjonen at personer med vanlige inntekter skal komme ut med omtrent samme skattenivå som i dag etter omleggingen.

Små summer i skattelettelser med regjeringspartiene. Ingen ting eller på sikt økt skatt med Arbeiderpartiet. Små summer er bedre enn alternativet!

For øvrig viser Arbeiderpartiet med sitt alternative forslag til skattereform, at det er relativt stor enighet på Stortinget om skattepolitikken. Prinsippene om et høyt skattetrykk ligger fast hos alle partiene.

Mest lest

Fra arkivet

Arrangementer

  • Ingen arrangementer