Ukategorisert

Mange lever lenge!

Eksperter, politikere, byråkrater og andre formyndere, advarer oss mot det aller meste, fra rusbruk til sukker og salt.

Sannheten er at vi lever lengre og lengre, selv om levealderen også har sammenheng med hvor mye penger som blir brukt på helse. I Norge bruker vi mye skattefinansierte penger i helsesektoren.

Fra 2014 til 2015 økte menns forventede levealder med 0,3 år mens økningen for kvinner var på 0,05 år. Se utviklingen på nettstedet til Statistisk sentralbyrå.

Mest lest

Fra arkivet

Arrangementer