Ukategorisert

Skal du betale for naboens forbrukslån og kredittkort?

I disse dager holder partiene på med sitt programarbeid foran valget neste år. Jeg har foreslått at Venstre begrenser rentefradraget til kun å gjelde boliglån.

Det er faktisk ganske enkelt å fremme forslag til programbehandlingen. Derfor la jeg i dag inn følgende forslag til Venstres programkomite:

«Fradraget for gjeldsrenter for privatpersoner bør kun gjelde for boliglån».

Forslaget er levert med følgende begrunnelse:

Jo flere skattefradrag jo større skattebyrder legges på de som ikke har fradrag. I dag er det mange som klager på at det er lett å få forbrukslån og kredittkort. I og med at det er generell fradragsrett for gjeldsrenter på selvangivelsen betyr dette at regningen for lånefinansiert forbruk belastes andre enn den/de som har dette forbruket, over skatteseddelen. Å begrense rentefradraget til å gjelde boliglån vil skape et mer rettferdig skattesystem, ved at de som lånefinansierer sitt forbruk ikke kan sende regningen til andre skatteytere.

Mange er kritiske til det høye nivået på personlig forbruk i Norge. Og på akkumuleringen av gjeld. At de som finansierer forbruket sitt med kredittkort og forbrukslån må betale hele regningen selv, vil forhåpentligvis begrense omfanget av kredittkortgjeld og forbrukslån, og dermed også forbruket i seg selv.

Oppsummert: Forslaget vil gjøre skattesystemet mer rettferdig, ansvarliggjøre innehavere av forbrukslån og kredittkort for egen gjeld, hindre akkumulering av gjeld, og redusere privat forbruk.

Enkelt og greit mener jeg at regningen (rentene) for lånefinansiert forbruk skal dekkes av den enkelte selv og ikke av alle andre.

Mest lest

Fra arkivet

Arrangementer

  • Ingen arrangementer