Ukategorisert

Skal du betale for naboens forbrukslån og kredittkort?

I disse dager holder partiene på med sitt programarbeid foran valget neste år. Jeg har foreslått at Venstre begrenser rentefradraget til kun å gjelde boliglån.

Det er faktisk ganske enkelt å fremme forslag til programbehandlingen. Derfor la jeg i dag inn følgende forslag til Venstres programkomite:

“Fradraget for gjeldsrenter for privatpersoner bør kun gjelde for boliglån”.

Forslaget er levert med følgende begrunnelse:

Jo flere skattefradrag jo større skattebyrder legges på de som ikke har fradrag. I dag er det mange som klager på at det er lett å få forbrukslån og kredittkort. I og med at det er generell fradragsrett for gjeldsrenter på selvangivelsen betyr dette at regningen for lånefinansiert forbruk belastes andre enn den/de som har dette forbruket, over skatteseddelen. Å begrense rentefradraget til å gjelde boliglån vil skape et mer rettferdig skattesystem, ved at de som lånefinansierer sitt forbruk ikke kan sende regningen til andre skatteytere.

Mange er kritiske til det høye nivået på personlig forbruk i Norge. Og på akkumuleringen av gjeld. At de som finansierer forbruket sitt med kredittkort og forbrukslån må betale hele regningen selv, vil forhåpentligvis begrense omfanget av kredittkortgjeld og forbrukslån, og dermed også forbruket i seg selv.

Oppsummert: Forslaget vil gjøre skattesystemet mer rettferdig, ansvarliggjøre innehavere av forbrukslån og kredittkort for egen gjeld, hindre akkumulering av gjeld, og redusere privat forbruk.

Enkelt og greit mener jeg at regningen (rentene) for lånefinansiert forbruk skal dekkes av den enkelte selv og ikke av alle andre.

0 0 vurdering
Vurdering
5 kommentarer
Inline Feedbacks
View all comments
Voodoo-king
Voodoo-king
5 years ago

Dette høres ut som et dårlig og lite gjennomtenkt forslag, skal bolig som investeringsobjekt favoriseres enda mer? Dette blir jo konsekvensen av at rentefradraget begrenses til kun å gjelde boligrenter. Det bør være mulig for privatpersoner å lånefinansiere kjøp av aksjer og obligasjoner uten å måtte opprette eget selskap, I dag må en jo betale skatt på utbytte og renteinntekter derfor bør en jo også få fratrekk for kostnader. En kan jo også diskutere om lån til studier er lån til forbruk eller lån til investering.. Videre er det også strategisk veldig uklokt for liberalister og andre som ønsker en… Read more »

Pleym
Pleym
5 years ago

Det kan godt hende at du har saklige innvendinger når det gjelder lånefinansiering av aksjer og obligasjoner. Men lånefinansierer du med forbrukslån eller kredittkort?

Jeg tror ikke folk først og fremst bruker forbrukslån for å finansiere boligkjøp.

Dessuten kan vel de høye prisene på boliger skyldes at boligen ligger i et pressområde, der myndighetenes regulereringer (f.eks Markagrensen, forbud mot hus over et visst antall etager etc) presser prisene opp.

Jeg kan ikke se at du overhodet argumenterer for at skattefradrag medfører at man overfører regningen til andre skattebetalere. Skulle gjerne sett en kommentar til dette.

Voodoo-king
Voodoo-king
5 years ago

Vel i forslaget ditt foreslo du å begrense rentefradraget til kun å gjelde boliglån, noe som jo vil innebære at aksje-lån og studielån ikke lenger vil være fradragsberettiget. Det kan jo dessuten ikke alltid være lett å skille på hva som er privat konsum og hva som er en privat investering, det finnes jo eksempler på personer som har startet selskaper bare ved hjelp av kredittkortgjeld, videre er egentlig ett nytt kjøleskap forbruk eller investering? Blir jo fort dyrere å måtte kjøpe alt ferskt. I den grad en låner for å investere vil jo dette ikke medføre at man overfører… Read more »

andy
andy
5 years ago

Den enkle (og rettferdige) måten å løse problemet på er jo å bare fjerne alle rentefradrag for privatpersoner. Samtidig som man fjerner beskatning av renteinntekter. Renteutgifter er en belastning man helt frivillig har pådratt seg, og det skal ikke være andres ansvar å dekke denne. På tilsvarende vis – og ihht. symmetritankegangen – raker det ikke andre/samfunnet hvilke renteinntekter en person eventuelt har som følge av å IKKE ha satt seg i gjeld. Så kan man dessuten argumentere for at renteinntekter som oftest er nominelle og reelt sett negative (spises av inflasjon og formueskatt) og derfor ikke bør anses som… Read more »

Baltzersen
5 years ago

Mot redaktørens forslag kan jeg nevne ett eksempel: Person A har en god del sparekapital på en fastrentekonto med bindingstid. Person A ønsker en seilbåt før bindingstiden løper ut og uten å bryte fastrentekontrakten med de gebyrer dét innebærer. For å få til dette må han lånefinansiere seilbåten. Han har ikke anledning til å ta ut boliglån for dette. Med redaktørens forslag som vedtatt skattepolitikk for riket vil person A altså måtte betale full skatt av rentene fra fastrenteinnskuddet, men får ikke trekke fra noe som helst av renteutgiftene for båtlånet på skatteligningen. Drøssevis av andre eksempler kan nevnes. Forslaget… Read more »

Verdt å lese fra Liberalerens arkiv

  • 30 år siden Berlinmuren falt30 år siden Berlinmuren falt
    Da jeg var ung, forstod jeg ikke de eldres følelser for 8. mai 1945. Det endret seg 9. november 1989. Berlinmuren hadde falt.
  • Jeg er krenket!Jeg er krenket!
    Francis Fukuyama har skrevet bok om identitet. Har krenkehysteriet røtter til den franske revolusjon?
  • En flyktning til besvær?En flyktning til besvær?
    Finnes det markedsløsninger for å løse flyktningskrisen?