Notiser

Innbyggerne i store kommuner venter lengst på omsorgstjenester

Innbyggerne i store kommuner må vente klart lenger på omsorgstjenester enn dem bosatt i små. Ventetiden er særlig lang for plass på institusjon, ifølge Statistisk sentralbyrå.

Denne undersøkelsen viser at det beste argumentet for kommunesammenslåinger, er effektivisering. Altså bruk av mindre skattefinansierte penger. Tjenestene blir ikke nødvendigvis bedre på alle områdene.

Comments are closed.

Fra Liberalerens arkiv