Ukategorisert

Folkerike kommuner uten eiendomsskatt

Det var 63 kommuner uten eiendomsskatt i 2016, mens 365 kommuner hadde eiendomsskatt.

Om lag 20 prosent av befolkningen bor i kommuner uten eiendomsskatt. Noen av disse kan likevel måtte betale eiendomsskatt hvis de for eksempel har hytter som ligger i kommuner med eiendomsskatt, ifølge Statistisk sentralbyrå.

Det er forholdsvis flere kommuner uten eiendomsskatt som har mange innbyggere. Blant de 63 kommunene uten eiendomsskatt, så har 19 av dem (30 prosent) en folkemengde på 20 000 innbyggere eller flere. Blant de 365 kommunene med eiendomsskatt, har bare 38 kommuner (10 prosent) et innbyggertall i denne størrelsesordenen.

Om lag halvparten av de 63 kommunene uten eiendomsskatt i 2016 ligger på Østlandet, i fylkene Østfold, Akershus, Buskerud og Vestfold. Halvparten av disse igjen, har en folkemengde på 20 000 innbyggere eller flere.

Kommuner uten eiendomsskatt hadde mer oppsparte midler til disposisjon i fond og lavere langsiktig gjeld enn kommuner med eiendomsskatt i 2016. Langsiktig gjeld omfatter blant annet pensjonsforpliktelser og sertifikatlån, og det er pensjonsforpliktelsene som er noe lavere blant kommuner uten eiendomsskatt, ifølge Statistisk sentralbyrå.

Kommuner som vil klare seg uten eiendomsskatt, klarer dette uten store problem. Det eneste kommunene trenger er politikere som tør prioritere tøffere.

Mest lest

Fra arkivet

Arrangementer

  • Ingen arrangementer