Ukategorisert

Foreldre og foresatte har et betydelig ansvar

Fredag 8. november er det den internasjonale dagen for lese- og skriveferdigheter.

Politikerne i mange land bruker veldig mye penger, finansiert av skatter og avgifter, på skole. Dersom foreldre og foresatte tar ansvaret til å hjelpe barn med å knekke lesekoden vil mange av de yngste få et enklere liv. Å lese og skrive er forutsetninger for å kunne fungere i samfunnet.

Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen (H) markerer den internasjonale dagen for lese- og skriveferdigheter, med et leserinnlegg. Kunnskapsministeren mener alle barna kan lærer sin A-B-C.

I Høyre-tradisjon minner kunnskapsministeren leserne om at Høyre har foreslått en ny tilskuddsordning for å skape leseglede hos barn og unge. Målet er å bidra til at barn får flere gode lesestunder, i biblioteker, barnehager og på skolen. Høyre vil engasjere frivillighet og kommunene til å gjøre mer for barns lesing, ifølge Torbjørn Røe Isaksen.

Kanskje på tide å minne om ansvaret foreldre og foresatte har for å skape gode lesestunder, istedenfor for hele tiden å bruke skattefinansierte penger på et område som allerede har høyt forbruk av penger?

Hele innlegget til Torbjørn Røe Isaksen:
«Å kunne lese og skrive er en forutsetning for å kunne fungere i samfunnet vårt. Kan du ikke det, blir det gjerne vanskelig å få seg en jobb eller delta i samfunnslivet. Fredag 8. september er den internasjonalen dagen for lese- og skriveferdigheter. Det er en påminnelse om betydningen av at alle barn lærer sin A-B-C.

Det er også en anledning til å tenke litt over hva leseglede gir oss. Førsteklassingene er i ferd med å oppdage gleden det å kunne lese gir. Som voksne har vi et ansvar for å hjelpe barn til å knekke lesekoden. Vi vet at jo bedre barn leser, jo større sannsynlighet har de for å lykkes i skolen og i livet. Barn som blir lest for blir bedre til å lese og skrive selv.

Dette er noen av grunnene til at vi i Høyre vil ha en nasjonal dugnad for leselyst. Vi har foreslått en ny tilskuddsordning for å skape leseglede hos barn og unge. Målet er å bidra til at barn får flere gode lesestunder, i biblioteker, barnehager og på skolen. Vi vil engasjere frivillighet og kommunene til å gjøre mer for barns lesing.

Selv husker jeg hvilken glede det ga meg å kunne lese Robin Hood selv. Den samme gleden håper jeg dagens førsteklassinger får når de knekker lesekoden og kan utforske bøkenes verden på egenhånd.
En god skole hjelper alle barna til å knekke lesekoden. Noen barn knekker lesekoden lett, andre har behov for litt ekstra hjelp. Fortsatt går 10 000 elever ut av grunnskolen uten å kunne lese skikkelig. Det kan vi ikke godta. Hvis vi hadde hjulpet disse elevene tidligere, ville de opplevd mestring på skolen tidligere. Mestring gir motivasjon for læring. Vi vet at elever som ikke henger med i timen gir ofte opp. Derfor er tidlig innsats en av Høyres viktigste satsinger i neste periode. Vår nye satsing på tidlig innsats skal forhindre at barn slutter å rekke opp hånden. Vi skal blant annet innføre en plikt for skolene til å gi intensivopplæring til ellever som sliter og ansette flere tusen begynnereksperter.

Det betyr noe hvem som styrer skolepolitikken. Med Høyre ved roret får du en skole som ser hver elev, en skole med muligheter for alle.»

Mest lest

Arrangementer