Notiser

Vil utrede forbud mot sitkagran og andre utenlandske treslag

Utredningen skal ikke omfatte produksjon av juletrær som høstes før de sprer seg. Konsekvenser for skogbruk, naturmangfold, klima og karbonbinding i skog og spredning av utenlandske treslag inn i verneområder, er blant temaene som skal inngå i utredningen, ifølge Regjeringen.no.

Det er Landbruksdirektoratet og Miljødirektoratene som har fått utredningsoppdraget. Direktoratene skal levere sin tilråding innen 15. september 2018.

Mest lest

Fra arkivet

Arrangementer

  • Ingen arrangementer