Notiser

Reviderte nasjonalregnskapstall for 2016 og 2017

BNP Fastlands-Norge er revidert opp med 0,1 prosentpoeng for både 2016 og 2017 – noe som ga en vekst på henholdsvis 1,1 og 2,0 prosent, ifølge Statistisk sentralbyrå.

Tags:

Comments are closed.

Fra Liberalerens arkiv