Ukategorisert

Medlemmene bestemmer over idrettslagene

Hvis det blir et klasseskille i norsk idrett, har foreldre og foresatte selv ansvaret.

Det er nemlig medlemmene som eier norsk idrett og idrettslagene. Gjennom årsmøtene bestemmer medlemmene, foreldre og foresatte hvordan driften skal være. Dersom eierne ønsker lav kontingent og lav treningsavgift/egenandeler, må eierne bruke makten på årsmøtet og i driften av idrettslaget.

Medlemskap i en fotballklubb kan og bør være billigere enn 20 000 – 30 000 kroner i året. Det meste er egentlig opp til eierne.

Forskerne har ingen gode studier på om kostnadene for å delta i aktiviteter har økt de siste årene. Idrettsforbundene har selv noen undersøkelser av dette. Disse kan tyde på at kostnadene øker, ifølge Forskning.no.

Liberalerens samtaler med noen av få av ildsjelene i norsk idrett i dag, viser at det er store variasjoner mellom mange idrettslag. Variasjoner er en fordel, et gode.

Mest lest

Fra arkivet

Arrangementer

  • Ingen arrangementer