Ukategorisert

Ingen personer skal skyte mot politiet

Det finnes nok mulige tenkte situasjoner der innbyggerne tyr til våpen og skyter mot politiet, men slike senarioer er vi milevis unna i Norge.

Regjeringen vil skjerpe straffen for å skyte mot politiet. Strafferammen for å skyte mot politiet er i dag fengsel inntil tre år, hvis ikke handlingen regnes som forsøk på drap. Strafferammen foreslås utvidet til ti år, med en minstestraff på tre år, ifølge Regjeringen.no.

Forslaget om skjerpet straff blir sendt på høring av Justis- og beredskapsdepartementet.

Mest lest

Fra arkivet

Arrangementer

  • Ingen arrangementer