Ukategorisert

Hva mener FrP-lederen om klimaendringene?

Mange i miljøbevegelsen regner FrP som et utskudd når det gjelder miljøpolitikk. Finansminister Siv Jensen, leder av FrP, mottok et skriftlig spørsmål fra Stortinget om klimaendringer.

Kari Elisabeth Kaski, stortingsrepresentant for SV, stilte Siv Jensen spørsmål om finansministeren mener fjorårets ekstremsommer er en del av en større tendens?

–Klimaendringer er en av vår tids hovedutfordringer. Parisavtalen har mål om å begrense den globale oppvarmingen til godt under 2 grader sammenlignet med førindustrielt nivå og tilstrebe å begrense temperaturøkningen til 1,5 grader fordi dette vil redusere risikoen og konsekvensene knyttet til klimaendringene betydelig. Norge har sluttet seg til Parisavtalen. Det har finansminister Siv Jensen skrevet i svaret, ifølge Regjeringen.no.

–Regjeringens ambisiøse klimapolitikk virker. Utslippene går ned. Utslippene har ikke vært lavere siden 1995. Klarest ser vi dette i utskiftingen av bilparken. For å stimulere til en bilpark med lavere utslipp er engangsavgiften lagt om i miljøvennlig retning. Miljødifferensiering av bilavgiftene og fordeler for elbiler har bidratt til at mer enn halvparten av nye personbiler kan nå kjøre helt eller delvis på elektrisitet. Norge er verdensledende på elbiler. Det ruller over 200 000 elbiler på norske veier, ifølge Siv Jensen.

Under denne regjeringen og dette stortingsflertallet, brukes det mer penger på miljøvern i det offentlige. I 2017 brukte offentlig forvaltning over 34 milliarder kroner til miljøvern. Dette er tre prosent mer enn året før, meldte Statistisk sentralbyrå i november 2018.

Mest lest

Fra arkivet

Arrangementer