#, Magasin

30 år siden Berlinmuren falt

Da jeg var ung, forstod jeg ikke de eldres følelser for 8. mai 1945. Det endret seg 9. november 1989. Menneskemengdene som strømmet fra øst til vest var et skjellsettende øyeblikk i verdenshistorien – og i mitt liv.

Jublende scener når Berlinmuren faller i 1989.

Berlinmuren var selve symbolet på den kalde krigen. Symbolet på konflikten mellom USA og Vest-Europa på den ene siden og de kommunistiske landene med Sovjetunionen i spissen på den andre. Muren var imidlertid ikke bare et nøytralt symbol. Den viste hele verden hvilken side som var åpen og fri og hvilken side som måtte sperre innbyggerne inne.

Mennesker ønsker seg et bedre liv. Når de lever i land som undertrykker innbyggerne og gir dem lavere levestandard enn i andre land, ønsker mange av menneskene å flytte til et bedre liv andre steder. Det var dette som mer enn noen andre steder skjedde i Tyskland under den kalde krigen.

Etter andre verdenskrigen ble Europa delt i to. Det senket seg et jernteppe og bak dette befant de kommunistiske landene seg. Stalin likte ikke at landene langs Sovjetunionens grense kunne bli fiender av sosialismen. Det er fra forsvarsmessige hensyn forståelig at de ønsket seg en buffer med fredelige land mellom seg og Vest-Europa. Måten det skjedde på var imidlertid langt fra grei. Siden folk ikke frivillig velger kommunisme, skjedde det udemokratiske kupp i land etter land.

Øst-Tyskland skilte seg ut

Tyskland var i en særstilling etter andre verdenskrig. Den ble delt i fire soner.De tre vestlige ble ganske raskt slått sammen til Vest-Tyskland. Den sovjetkontrollerte delen ble til Øst-Tyskland. Berlin lå midt inne i den østlige delen. Da Tyskland ble delt, ble også Berlin delt i fire soner. Så en flik av Vest-Tyskland lå inne i Øst-Tyskland. Vest-Berlin var en innestengt av kommunismen.

Berlinblokaden i 1948-1949 var Stalins forsøk på å sulte ut Berlin.

Under Berlinblokaden forsøkte Stalin å tvinge vestmaktene til å gi Vest-Berlin fra seg. Begrunnelse var å hindre innførselen av tyske mark. Kommunistene hadde ofte vikarierende motiver. I nesten et år holdt vestmaktene liv i Berlin gjennom en luftbro. Rett etter at blokaden ble oppløst, skjedde den formelle delingen av Tyskland. Episoden viste at vestmaktene var villig til å bruke mye ressurser på å holde Berlin kommunistfritt.

I Berlin jobbet mange mennesker som var bosatt i øst, i den vestlige delen. Familier bodde på begge sider av grensen. I motsetning til i resten av østblokken var det rimelig lett å komme seg over grensen. Og menneskene rømte i store mengder fra øst til vest. Mer enn 3 millioner mennesker hadde flyttet fra Øst-Tyskland til Vest-Tyskland og selv om en million flyttet andre veien, tapte DDR masse unge og flinke mennesker. I 1960 bodde det ca 17 millioner i Øst-Tyskland, så landet hadde mistet en betydelig andel av menneskene. Til sammenligning ville dette tilsvare at Norge i dag mister godt over en halv million mennesker som flykter fra landet.

Berlinmuren bygges

Noe måtte gjøres. Natten til 13. august 1961 ble muren påbegynt, og det var ikke lenger tillatt å bevege seg fra øst til vest. Berlinmuren kom som et sjokk på innbyggerne. Familier ble delt. Det finnes et bilde av et bryllup der brudeparet står på vestlig side, mens brudens foreldre ser på fra et vindu i Øst-Berlin. Vinkende ned til de nygifte.

John F. Kennedy besøker Berlin og holder en legendarisk tale.

Spenningen mellom USA og Sovjetunionen var intens. Tanksene stod på hver side og siktet på hverandre. John F. Kennedy besøkte Berlin. Det ble tydelig at USA vil akseptere muren, men at de ikke ville la Vest-Berlin i stikken. Situasjonen roet seg gradvis.

18 år gamle Peter Fechter blør i 1962 til døde på østlig side i et forsøk på å rømme. De på vestsiden våger ikke å hjelpe ham og de i øst ønsker ikke å hjelpe ham. Hans kamerat Helmut Kulbeik kom seg over til frihet.

Peter Fechter blir skutt og drept i et forsøk på å flykte.

Historien om Peter Fechter er godt kjent. Det er mindre kjent at han var en av 12 som ble skutt og drept i 1962 mens de forsøkte å flykte til Vest-Berlin. De to yngste var 17 år. Det var i tillegg mange som druknet eller døde i ulykker. Ved Bernauerstrasse kan man i dag se minnesmerket over menneskene som døde i et forsøk på å flykte over Berlinmuren. Flere av dem er barn.

Den 155 km lange muren omsluttet Berlin. Det var kun mulig å passere gjennom noen få grenseoverganger. Checkpoint Charlie er det mest kjente. Ettersom mennesker flyktet, ble muren stadig oppgradert. I 1967 ble det eksempelvis installert lyskastere som gav tilsvarende dagslys om natten. Muren ender som to murer med en dødssone i mellom. Alt skal gjøres for å hindre mennesker å flykte. Hensikten helliger middelet. Vaktene fikk til og med belønninger slik som pengegaver, ferier og forfremmelser, for å skyte menneske som prøvde å flykte.

Ettersom tiden går blir avstanden i velstand og utvikling mellom de kommunistiske og de vestlige landene stadig større. For å bevare sin styrke, må Sovjetunionen bruke en stadig større andel av ressursene på forsvaret. På Starten av 1980-tallet dør tre ledere av Sovjetunionen med kort tids mellomrom og Mikhail Gorbatsjov kommer til makten.

Med Gorbatsjov kommer en ny tid med Glasnost og Perestrojka. Tidligere hadde Sovjetunionen slått ned alle forsøk på reformer. Ungarn i 1956 og Praha i 1968 er de åpenbare eksemplene. Det blir tydelig at Gorbatsjov ikke er villig til å bruke de samme virkemidlene.

Ronald Reagan taler i Berlin i 1987.

Kommunismen kollapser

1989. Det skjer fort og fredelig. Ungarn åpner opp grensen mot Østerrike. Det blir valg i Polen som kommunistene taper. Det er store demonstrasjoner i Praha og andre steder. Et år eller to tidligere ville få satset penger på en slik utvikling. Når skjer nesten alt på en gang. Situasjonen er presset. Noe må gjøres i Berlin.

Måten det skjer på er en arbeidsulykke. Kommunistene vedtok et nytt reisereglement, og han som leder pressekonferansen etterpå har ikke fått med seg alle detaljene. På spørsmål om når endringene trer i kraft, blar han i papirene sine og sier de utløsende ordene «ab sofort». Med en gang. Folk samler seg ved muren og soldatene har bare to alternativer. De må skyte eller åpne portene.

De utløsende ordene.

Resten er historie. Østtyskerne ble mottatt som venner i vest og mange puber serverte gratis øl. Mennesker klatret opp på muren og jublet og slo løs med det de hadde av redskap. I 1990 ble Tyskland igjen samlet til et land. I 1991 ble Sovjetunionen oppløst. Kommunismen hadde kollapset.

Berlinmuren i dag. Image by Peter Dargatz from Pixabay

For mange var Berlinmuren et symbol på kampen mellom det gode og det onde. Dette blir for enkelt. Det er så enkelt å todele virkeligheten. Det eneste sikre som oppnås med en slik forenkling er en feilaktig forståelse av verden. Berlinmuren var imidlertid utvilsomt et symbol på massiv undertrykkelse av menneskers frihet. Det var en gledens dag da denne vederstyggeligheten forsvant.

Nå er restene av muren et minnesmerke og et mål for turister og skoleelever som skal lære om historien. Hva kan man lære? Jeg tenker at (minst) to ting er viktig. 1) Sosialisme er ingen god idé, men en ideologi som leder til undertrykkelse og ufrihet. Det er imidlertid langt fra tilstrekkelig å vite dette. Det er nødvendig å forstå hvorfor det er slik. 2) Det var en gang slik at høyresiden ønsket flyktninger fra undertrykkelse velkommen. På et eller annet tidspunkt gikk noe galt.

Om noen timer skal jeg legge ned en rose ved restene av Berlinmuren.

Reagans siste tale handler om hans visjon om The Shining City on the Hill.
Når jeg sitter her i Berlin og skriver denne artkkelen,
slår det meg at den også kan tolkes til å handle om Berlin.

Denne artikkelen ble skrevet i Berlin 8. november 2019. Det var sterkt å se video av begivenhetene, og de utløsende ordene «ab sofort», spilt som utekino på en vegg på Aleksanderplatz samme kveld.

Mest lest

Fra arkivet

Arrangementer

  • Ingen arrangementer