Nyheter

Landsmøtet i Unge Venstre er i gang

Liberaleren vil skrive om landsmøtet. Det er redusert til to dager på grunn av korona. Landsmøtet gjennomføres digitalt på Zoom. Hvis du er svært engasjert, kan du selv også følge det på stream som det lenkes til fra denne siden.

Den store saken er debatten om nytt program. Det er kommet inn over 400 endringsforslag, og over 200 av dem er opprettholdt og skal behandles på landsmøtet. Det er satt av omtrent 8 timer til behandling av Unge Venstres politiske program. Til gjengjeld er det satt av kun 5 minutter til behandling av den 15 sider lange organisatoriske plattformen som har fått null endringsforslag.

Det blir garantert mange interessante programdebatter. Det kan spesielt bli spennende når det gjelder helse. Innstillingen er på obligatorisk vaksinering av alle barn i Norge. Dette er en vanskelig liberal sak siden konspiratorisk vaksinemotstand utgjør en fare for andre mennesker, samtidig som vi jo ikke liker obligatoriske ting. Programutkastet snur om på den vanlige praksis med at man må velge å bli organdonor til et system der man aktivt må reservere seg mot det. Omskjæring av guttebarn vil nok også bli diskutert siden det er noen som vil regulere mens andre vil forby.

Liberalere har en lang historie med kamp mot verneplikt, og det er dissens i Unge Venstre om hva som bør skje med denne. Noen vil ha en sovende verneplikt, mens andre vil avskaffe den.

Landsmøtet ser derimot ut til å bli kjedelig når det gjelder valg. Lederen og mesteparten av sentralstyret er enstemmig innstilt på gjenvalg. (Red: Det blir sannsynligvis kampvotering om 2. nestleder og 1. vara til sentralstyret.)

Sondre hansmark er innstilt til gjenvalg som leder i Unge Venstre.

Det er mange forslag til politiske uttalelser. Den som heter «Unge Venstres kuttkrav til Venstre» som inneholder mange spennende punkter. Det foreslås blant annet å heve pensjonsalderen og å fase ut landbrukssubsidiene.

Mest lest

Fra arkivet

Arrangementer

  • Ingen arrangementer