Kommentar

Dårlig spøk eller systemisk jødehat fra statskanalen?

Mathesons kommentarer var usmakelige, men de er ikke et symptom på et overordnet Israel-hat i NRK.

Reaksjonene etter Israel-uttalelsene til Shaun Henrik Matheson på radioprogrammet «Shaun på P13» har ikke avtatt på norsk høyreside til tross for at NRK har beklaget og slettet innslaget.

Frps Per-Willy Amundsen bruker anledningen – igjen – til å rase mot statskanalens eksistens og kreve dens avvikling. Grunnen, ifølge Amundsen, er at NRK samlet sett «fronter Israel-hat og jødehat».

– Vi ser at NRK har en sosialistisk propaganda gående. Del dem opp, selg dem i biter, sier den tidligere justisministeren til VG.

Et opposisjonsparti uten troverdighet

Det kan virke som om desperate Frp-utspill øker proporsjonalt med partiets dalende resultater på meningsmålingene. Norstats februar-måling gir partiet 8,3 prosent oppslutning. Det er på nivå med SV og en halvering siden fjoråret.

Retoriske angrep og indignasjon er viktig rødt kjøtt til kjernevelgerne, men det er en dårlig strategi for å bygge et troverdig opposisjonsparti. Etter manglende resultater i regjering er Frp nødt til å tydeliggjøre egne alternative løsninger. Israel-vitser på radio, uansett hvor usmakelig de er, er neppe det nordmenn flest er opptatt av i dagens situasjon.

Jeg er godt innforstått med at alle mine liberalistiske venner også ønsker å privatisere NRK. Personlig har jeg ingen sterk formening verken for eller mot dette. Men dersom jeg representerte et parti med en så frisk omtale av en viss annen folkegruppe, ville jeg vært forsiktig med å bruke rasisme som begrunnelse for å avvikle statskanalen.

I likhet med andre nasjonalistiske stemmer i Frp, består ikke Amundsen jødetesten i sin egen omtale av andre folkegrupper. Dette skyldes en kombinasjon av at Amundsen snakker unødvendig stygt om muslimer og at vi må revurdere jødetestens kriterier.

Var Mathesons spøk antisemittisk?

Med en tilsynelatende humoristisk tone, langet Matheson ut mot Israel i et innslag der han snakket om landets vellykkede vaksineprogram.

– Kan det virkelig komme gode nyheter fra dette landet? Nja, på en måte. På en måte som du har hørt, og dersom vi kun skal tenke på oss selv, og glemme alt av overgrep og drap israelerne utfører på det palestinske folk, sa Matheson på radioprogrammet.

Han la også til: – Det er nesten så jeg skulle ønske at vaksinen ikke virket.

Personlig er jeg blitt lei av uintelligent humor som kun forsøker å tøye grenser. Når det kommer til Israel er jeg imidlertid tilbøyelig til å gjøre et unntak. Grunnen er at landet beskyttes av en dobbelstandard som bidrar til at landet kan operere internasjonalt på en måte vi ikke hadde akseptert av andre stater.

Er det noen som hadde løftet et øyebryn dersom Mathesons spøk hadde gått på bekostning av Kina, USA eller Russland?

For redelighetens skyld: det bør nevnes at Israel også blir utsatt for dobbeltmoralsk kritikk fra en venstreside som anser landet for å være en del av den undertrykkende vestlige verdensorden.

NRK har sin andel av venstreorienterte aktivister på lønnslippen. Det er derfor mulig at den norsk-jødiske skribenten Leif Knutsen har et poeng i at det er en «langvarig, systemisk og tiltagende skjevhet i NRKs dekning av Israel». Men jeg deler ikke oppfatningen om at dette er et symptom på en utbredt norsk antisemittisme eller at statskanalen behøver «en grundig selvransakelse og endringer etter Matheson-fadesen.»

Den europeiske venstresiden har imidlertid tradisjonelt hatt problemer med antisemittisme og det er grunn til bekymring for utviklingen i den populistiske høyresiden.

Det er mulig Mathesons kommentarer er antisemittiske, men jeg tror vi gjør klokt i å ikke tolke hverandre i verste mening. Uttalelsene var uansett usmakelige. Derfor var det riktig av NRK å beklage spøken. Der burde vi satt punktum, også Israels våpendragere.

Mest lest

Fra arkivet

Arrangementer