Nyheter

Liberalistene vil ha null skatt på inntekt nå!

Liberalistene har i dag sendt ut en pressemelding der de presenterer sitt forslag om å fjerne inntektsskatten, eiendomsskatten og formueskatten. Et forslag som også vil fjerne skattemeldingen. Partiet har laget et kompendium med omfattende begrunnelse for forslaget og en stor Q&A-side. Du finner all denne informasjonen på denne siden.

Liberaleren har snakket med partileder Ronny Skjæveland.

– Tidligere var kampsaken til Liberalistene å kutte i arbeidsgiveravgiften. Hvorfor endrer dere politikk?

– Dette er ikke noen endring, men en alternativ måte å gjøre folks hverdag bedre. Vi kan gjøre begge deler. Forslaget vårt innebærer at man kan fjerne hele inntektsskatten og beholde dagens nivå på tjenester. I tillegg kan vi kutte for å finansiere andre lettelser.

– Dere skriver i pressemeldingen at dette kan gjennomføres uten å ramme helsestell, skole, omsorg, pensjon og trygd. Men bør ikke dette kuttes i for å få til systemendringen som dere ønsker?

– Det vil vi jo på sikt, men dette er et første skritt for å gi folk skattelettelser. Forslaget er en smertefri første runde. Gir mange av fordelene, men det meste blir likevel som før.

Liberalistenes leder Ronny Skjæveland. Foto: Bent Johan Mosfjell/Liberaleren

– Hvilke positive effekter gir det å fjerne selvangivelsen?

– Mer oversikt over egen økonomi. Slipper overraskelse når det går feil vei ved skatteoppgjøret for skattebetalerne. Unnskyld. De tidligere skattebetalerne.

– Vil det føre til sparking av byråkrater?

– Dette forslaget innebærer frysing på dagens nivå, med naturlig avgang. Vi jobber imidlertid med effektivisering av offentlig sektor.

Her følger pressemeldingen som vi har mottatt:

«Imot oss statens lover bøyes, av skatter blir vi tynget ned» — Internasjonalen

De fleste arbeidere, lønnstakere og vanlige mennesker mener at størst mulig skattelette vil være en fordel for deres liv. Spesielt hvis det kan gjennomføres uten å ramme helsestell, skole, omsorg, pensjon, trygd og andre offentlige tjenester som er helt nødvendige for mange. Avvikling av skatt på lønn kan kombineres med en politikk som innebærer tilrettelegging for flere arbeidsplasser på fastlandet i Norge. Forslaget om null inntektsskatt kan innføres umiddelbart.

«Norge har en historisk mulighet til å fjerne inntektsskatten, men likevel beholde velferden» — John Willoch, medlem i Liberalistene.

Liberalistene legger frem en økonomisk plan som tilrettelegger for betydelig forbedring av arbeidernes situasjon i Norge, spesielt sammenlignet med bedrifts- og kapitaleiere. Forslaget er lagt opp på en sånn måte at det kan gjennomføres uten å kutte i offentlige tjenester som en del er avhengige av. Derfor så behøver ikke ideen avvises eller motarbeides av mennesker som ser støtte til de som sliter som statens hovedoppgave.

«Null skatt på lønn er et revolusjonerende forslag, og helt nødvendig for å snu den politiske skatte- og avgifts-kåtheten som kveler arbeidslyst og vekst» — Per Sandberg, 1. kandidat for Liberalistene Oslo.

Forslagets kjerne er null skatt på inntekt. Trygdeavgift og arbeidsgiveravgift fortsetter som i dag. De som har lønn fra arbeidsgiver som sin eneste inntekt vil oppleve at lønnsutbetalingene umiddelbart blir betydelig høyere enn nå, ofte rundt 30 prosent høyere. Hver måned. Resten av livet. Trygdeavgift og arbeidsgiveravgift utgjør omtrent det samme som skattesats på næringsdrift og kapitalinntekt, og vil likestille lønnstakere med kapitaleiere. Da får arbeidere og lønnstakere langt bedre mulighet til å bygge opp kapital selv, enten det er til bolig, investering, sparing eller fremtidig inntekt ved sykdom eller alderdom.

«Null inntektsskatt høres nesten for godt ut til å være sant. Men for en gangs skyld så er det ikke for godt, det er sant og det er mulig» — Roald Ribe, politisk nestleder for Liberalistene.

Den som har lønn som sine eneste inntekt vil og kunne glede seg over å ikke lengre behøve å sende inn eller godkjenne skattemeldinger. Eiendomsskatt og formuesskatt fjernes i forslaget, og spesielt fjerning av formuesskatt gjør skattemeldingen overflødig for alle som ikke driver en bedrift eller med selvstendig næring. Fjerning av disse to skattene reduserer også ulemper som norske bedrifter har i forhold til konkurrerende selskaper i og fra andre land. Ulemper som i dag fører til at vi har færre arbeidsplasser enn det vi ellers kunne hatt i Norge. Spesielt små og mellomstore bedrifter vil oppleve betydelig bedre rammevilkår ved gjennomføring av Liberalistene sin politikk.

«Hvorfor vil venstresiden alltid øke skattene og høyresiden øke avgiftene, mens statskassen flyter over? Vi vil heller kutte bort inntektsskatten for folk flest!» — Ronny Skjæveland, leder for Liberalistene.

Mest lest

Fra arkivet

Arrangementer

  • Ingen arrangementer