Magasin

VGs valgomat: Individfokus uten betydning

Den spesielle vrien til VG er at du får vite hvor enig du er med samtlige listekandidater i tillegg til partiene. Du kan velge valgdistrikt å svare i, så du kan finne ut hvor enig du er med Lan Marie fra MDG, Moxnes eller Mimir fra Rødt, eller andre politiske kjendiser.

VGs valgomat har en kortvariant med 16 spørsmål. Du kan velge noen av i alt 14 temaer som interesserer deg spesielt. Tar du samtlige temaer svarer du på 44 spørsmål.

Først det valgdistriktet du skal stemme i (de gamle fylkene), og da kan du sammenligne svarene dine med hva politikerne selv har svart. På den måten kan du se direkte hvem du er mest enig med. VG viser også hvilke av politikerne som ligger an til å komme inn på Stortinget. Dette er basert på VGs nyeste meningsmåling, og vil endre seg hver uke frem til valget. Svaralternativene er helt standard, og markert med emojier; helt/litt uenig – litt/helt enig – hverken/eller.

Kandidatfokus – uten betydning?

Det er bra at VG viser frem alle listekandidater. Det er også bra å vise frem at en kandidat ikke nødvendigvis er enig med sitt parti i alle saker, selv om kandidatene tross alt er forpliktet på programmet sitt. I praksis vil det likevel bety lite, for du kan ikke som velger påvirke rekkefølgen på valglisten gjennom å stemme. Det er kun ved å være medlem i et parti og delta på års- og nominasjonsmøte (evt. uravstemning) at du kan påvirke kandidatenes plassering på valglisten. Du kan teoretisk sett gjøre endringer, men da må 50% av velgerne som stemmer på samme parti i samme valgdistrikt gjøre samme endring. At VG har bedt samtlige listekandidater for stortingspartiene svare på spørsmål gjør også at den enkelte kandidat kan markedsføre sin politiske profil i sosiale medier.

Upresise spørsmål – varierende relevans i kategoriene

Enkelte av formuleringene er ikke presise nok. VG går i den klassiske fellen å blande asyl- og innvandringspolitikk. Jeg ønsker en langt mer liberal innvandringspolitikk, men litt mer liberal asylpolitikk. Følgelig må svaret på det kombinerte spørsmålet bli «litt enig». I tillegg kan det diskuteres hvor mange/relevante spørsmål som er med i de valgfrie kategoriene. Er gjeninnføring av arveavgift det eneste relevante innenfor temaet skatter og avgifter? Er koronavaksiner gjennom EU det eneste viktige helsespørsmålet?

Kort test, full test og utvalgte temaer

Jeg svarte først på de 16 felles spørsmålene. Jeg kom ut med Venstre som nr 1 (84% enig), Høyre som nr 2 (67%), og KrF hårfint foran MDG (61 mot 61). På bunn havnet Ap (48%), Rødt (45%) og SP som jumbo med kun 37%.

Så tok jeg samtlige tilleggstemaer, og endte da opp med V (82%), Høyre (72%) og MDG (63%). Senterpartiet styrket seg noe, og havnet på delt sisteplass (med 45%).

Tilslutt valgte jeg fire temaer i tillegg til de 16 første spørsmålene. Jeg anser at disse er viktige for meg som liberalist, verdliliberal – og grønn; skatter og avgifter, innvandring, klima og miljø, og lhbt. Da fikk jeg Venstre som nr 1 (82%), MDG som nr 2 (66%) hårfint foran H på 3.plass med 65%. Nederst havnet nå FrP (50%), Rødt (50%) og SP (40%). Ved å velge disse fire temaene gikk MDG, SV og Ap markant opp, mens FrP gikk markant ned. At FrP ikke er spesielt grønne er ingen overraskelse (MDG gikk markant opp). Temaene innvandring og klima/miljø har nok ført dem nedover rangeringen, uten at verdliberale temaer (lhbt) bremset fallet.

VGs spørsmål og mine svar

I 2015 ble det enklere for bedrifter å ansette folk midlertidig. Slik bør det fortsatt være.

Mitt svar: Helt enig.

Hvis vi oppdager et stort nytt olje- eller gassfelt nå, bør vi la det ligge – av hensyn til klimaet.

Mitt svar: Helt enig (selv om premisset er miljø)

Dagens regjering har gitt for store skattelettelser til folk med høy inntekt.

Mitt svar: Helt uenig

Vi bør ha færre tester og prøver i skolen enn vi har i dag.

Mitt svar: Helt uenig

Det er riktig av Norge å inngå en forsvarsavtale med USA som innebærer at de kan ha mer militærpersonell og materiell i Norge.

Mitt svar: Litt enig

Norge bør melde seg ut av EØS.

Mitt svar: Helt uenig

Vi bør utvide grensen for selvbestemt abort fra dagens grense, som er uke 12 i svangerskapet.

Mitt svar: Helt enig

Jeg er positiv til havvind, altså vindkraft til havs utenfor norskekysten.

Mitt svar: Helt enig

Vi bør slutte å straffe personer som blir tatt med små mengder narkotika som er ment til eget bruk.

Mitt svar: Helt enig

Dagens asyl- og innvandrings­politikk er for streng.

Mitt svar: Litt enig

Det er greit å bygge ny E18 og andre motorveier i Norge, selv om de øker biltrafikken.

Mitt svar: litt uenig:

Fylkene som ble slått sammen i 2020, bør få mulighet til å oppheve sammenslåingen hvis de ønsker, slik at for eksempel Viken kan bli til Østfold, Akershus og Buskerud igjen.

Mitt svar: litt uenig:

Det er bra at jernbanen har blitt konkurranseutsatt, så flere aktører kan konkurrere om å kjøre tog i Norge.

Mitt svar: helt enig

Ja til en tredje rullebane på Oslo lufthavn.

Mitt svar: Helt uenig

Det bør bli vanskeligere å bygge i strandsonen.

Hverken eller

Vi bør ha betydelig færre ulv i Norge.

Mitt svar: helt uenig

Spørsmålene innenfor de valgfrie temaene

Arbeid og industri:

Vi bør legge mer til rette for at det offentlige kan kjøpe helse­tjenester fra private aktører.

Mitt svar: Helt enig

De som driver private velferds­tjenester som sykehjem, barne­verns­institusjoner eller barnehager, bør ikke få hente ut fortjeneste fra selskapet.

Mitt svar: Helt uenig

Det er bra at Norge har knyttet seg til EUs energibyrå Acer.

Mitt svar: Helt enig

Familie:

Vi bør gi kontantstøtte til foreldre som velger å være hjemme med ettåringer, selv om de har mulighet til å få barnehageplass.

Mitt svar: Helt uenig

Fars del av foreldre­permi­sjonen bør ikke være kortere enn i dag.

Mitt svar: Helt enig

Staten bør prioritere penger til å gjøre skole­fritids­ordning (SFO/AKS) gratis for alle skoleelever.

Mitt svar: Helt uenig

Fiskeri:

Dagens fordeling av fiskekvoter mellom store fartøyer og kystflåten bør videreføres.

Mitt svar: Hverken eller

Det er urimelig å kreve at all videre vekst i oppdretts­næringen skal være utslippsfri.

Mitt svar: Litt uenig

Helse:

Det var bra at Norge satset på EU for å få vaksiner mot covid-19.

Mitt svar: Helt enig

Innvandring:

I fjor hadde Norge vedtatt å ta imot 3000 kvote­flyktninger. Vi bør ikke ta imot flere enn det per år.

Mitt svar: Litt enig

Det nye kravet om norsk­kunnskaper (B1) for å få innvilget norsk stats­borger­skap er for strengt.

Mitt svar: Litt enig

Alt i alt er det positivt at Norge har blitt et flerkulturelt samfunn.

Mitt svar: Helt enig

Klima og miljø

Det er bra at nydyrking av myr igjen har blitt tillatt.

Mitt svar: Helt uenig

Det har blitt for dyrt å kjøre bensin- eller dieselbil i Norge.

Mitt svar: Helt uenig

Stortinget bør gi norske byer lov til å opprette soner hvor det er tillatt å kjøre elbil, men ikke bensin- og dieselbil.

Mitt svar: Helt enig

Kultur:

Vi trenger en ny boklov som gjør at alle aktører i bokbransjen må følge dagens fastprissystem.

Mitt svar: Litt uenig

Det er bra vi har en gave­forsterknings­ordning som stimulerer til private penger inn i kulturen.

Mitt svar: Helt enig

lhbt

Vi har to juridiske kjønn i Norge, mann og kvinne, og slik bør det forbli.

Mitt svar: Helt uenig

Vi bør forby såkalt konverterings­terapi, forsøk på å omvende personers legning fra homofil til heterofil.

Mitt svar: Litt enig

Landbruk:

Det er bra at kvote­taket på melke­produksjon ble hevet.

Mitt svar: Hverken eller

Politi

Det er positivt at politiet har blitt samlet i færre og større politi­distrikter og lensmanns­kontorer.

Mitt svar: Helt enig

Det er bra at norsk politi i utgangs­punktet er ubevæpnet.

Mitt svar: Helt enig

Religion

Vi bør styrke kristen­dommens plass i skolen.

Mitt svar: Helt uenig

Skatter og avgifter

Arveavgiften bør innføres igjen.

Mitt svar: Helt uenig

Skole:

Det er bra at regjeringen innførte krav om 4 i matte­karakter for å få komme inn på lærer­utdanningen i Norge.

Mitt svar: Helt enig

Vi bør videreføre dagens fraværs­grense på 10 prosent i videre­gående skole.

Mitt svar: Helt enig

Utenriks

Norge bør bruke mindre penger på bistand.

Mitt svar: Litt uenig

Vi bør melde Norge ut av NATO.

Mitt svar: Helt uenig

Tidligere artikler i serien om medias valgomater 2021:

Velgerhjelpen

TV2s valgkabal

Nettavisens valgomat

NRKs valgomat

Aftenpostens valgomat

Dagbladets valgomat

Mest lest

Arrangementer