Debatt

Du bør stemme Venstre

Venstre er det riktige valget for deg som vil ha et friere samfunn, både i dag og i morgen.

Vår tids største frihetstrussel er klimakrisen. Dypest sett er denne krise også skapt av en markedssvikt. Den er og vil være et definerende element for vår evne til å sikre egen frihet og friheten til fremtidige generasjoner. Venstre tror på at klimakrisen kan løses. Det gjøres ved å sette en prislapp på utslipp, fortsette å fremme innovative løsninger i privat sektor og samarbeide internasjonalt. Vi ser markedsøkonomien som et positivt og nødvendig verktøy i klimapolitikken.

Timo Nikolaisen

Samtidig er friheten grenseløs. Pandemien har over lang tid satt en stopper for mange av de frihetene vi mennesker, både i Norge og i resten av verden, nyter godt av hver dag. Muligheten til å reise, utforske andre deler av verden og søke lykken er grunnleggende positiv. Særlig gjelder dette de mange titalls millionene som stadig er på flukt. Venstre vil at Norge skal være et fyrtårn og en trygg havn for de som ikke trakk vinnerloddet i livet. Både i samarbeidet med Europa eller vår politikk i møte med verdens fordrevne bør menneskeskjebnene havne i fokus. Der andre står opp for systemene, vil vi stå opp for enkeltmenneskene.

Til syvende og sist er også friheten avhengig av solide, samarbeidsbaserte fundament. Frihandelen mellom verdens land har gjennom tiårenes løp løftet hundrevis av millioner ut av fattigdom. Handel og samarbeid mellom land er en av de tydeligste driverne for fred og velstand i dagens samfunn. Der andre er opptatt av snevre nasjonalstater og kyniske egeninteresser, kjemper Venstre for det internasjonale Norge. Et land med frihet og muligheter for alle, som ikke ser innover men skuer utover horisonten.

Venstre ønsker å fortsette å bygge et liberalt land. Som ser mulighetene i å løse vår tids største kriser. Som ikke er redd for å åpne seg opp for samarbeid med verden. Som tar både de små hverdagskampene og de store ideologiske stridene.

Derfor stemmer jeg Venstre.


Timo Nikolaisen er Viken Unge Venstres ungdomskandidat og sentralstyremedlem i Unge Venstre.

Innlegget er en del av Liberalerens valgservice der ulike partier er blitt invitert til å begrunne hvorfor liberalere bør stemme på deres parti.

FremskrittspartietHøyreLiberalisteneMiljøpartiet De GrønnePiratpartietSosialistisk VenstrepartiVenstre

Mest lest

Fra arkivet

Arrangementer