Kommentar

Positiv boikott av Freia

Freia eies av Mondelez som fortsetter sin drift i Russland. Nå rammer boikotten selskapet, og økonomiprofessor Frode Steen sier at dette vil koste. Bra!

Russlands angrep på Ukraina er et grovt brudd på alt av menneskerettigheter og internasjonal orden. Den minner oss om hvor brutal krig faktisk er. Det er viktig at Russland taper denne krigen da det motsatte kan gi incentiver til fremtidig krigføring. Et nederlag for Russland gir derimot incentiver til å unngå å gjøre slike handlinger. Det er ikke nok med moralsk indignasjon. Krig må lede til realpolitiske negative konsekvenser.

Det å boikotte mennesker og bedrifter som støtter opp om Russlands krigføring gjennom å gi dem ressurser, er viktig. Jeg handler ikke særlig mye direkte fra Russland, så derfor er det viktig for meg å kunne boikotte noen som gjør det.

Foto: Dmitry Valberg (CC BY-NC-ND 2.0)

Freia-tillitsvalgte frykter permitteringer. Bra! Det er viktig at en boikott fører til negative resultater for dem som boikottes. Det er nødvendig for at de skal endre sin virksomhet.

Det jeg her er opptatt av er privat boikott. Min rett til å handle med hvem jeg vil. Hvis du er putinist, bør du selvsagt få lov til å kjøpe russiske produkter. Det er din rett. På samme måte som det er min rett å boikotte deg. La meg være helt tydelig. Folk som støtter Putin og hans krigføring kan dra til Helvete. Internasjonal politikk er ofte kompleks og nyansert. Det er ofte vanskelig. Fordømmelse av Russlands militære angrep er derimot enkelt. De som ikke skjønner dette, befinner seg stort sett dypt nede i et konspiratorisk hull. Der kan de bli.

Forresten. Det er ofte komplekst hvilke konsekvenser boikott har, så på det spørsmålet kan man selvsagt på en legitim måte være kritisk. Det finnes noe som heter uintenderte konsekvenser.

Vi kan lese at Coop vil ha et møte med næringsministeren for å få beskjed om hvordan norske myndigheter vil at de skal oppføre seg. Det er feigt. Bedrifter bør ta selvstendige valg om hvilke produkter de vil ha i sitt sortiment. Det bør da vitterlig ikke være myndighetene som bestemmer hvilke varer en butikk bør selge.

Jeg gleder meg til å kjøpe sjokolade fra andre merker enn Freia!

Mest lest

Fra arkivet

Arrangementer