Debatt

Systemsvikt i skolen

Takket være den psykhelseboka jeg skrev har jeg innimellom fortvilte folk i innboksen min. Jeg er ikke terapeut, men er etter hvert blitt ok på å være klagemur uten fordømmelse, og litt guide i systemet…

Og jeg er sinna.

Dagbladet skrev nylig at 96 prosent av alle anmeldelser mot skole og kommune for å ikke ha grepet inn mot mobbing henlegges av politiet. De fleste sakene blir ikke engang etterforsket.

Samtidig opplever stadig flere elever en skolehverdag bestående av trusler og vold. Elevundersøkelsen 2022 viser at mobbetallene for skolen øker på alle trinn.

Vi utsetter altså barn for daglig traumatisering fordi «alle må da gå på skolen» på en rigid måte – når en voksen som blir utsatt for det samme på jobb ville blitt sykemeldt og fått slutte med legen og staten og NAVs velsignelse pga begynnende PTSD.

Mens hjernen er under utvikling.

Det er vold i system. Mot noen som ikke kan ta til motmæle. De blir barn som er problemer heller enn barn med problemer. Her sitter unger og har angstanfall på morgenen mens foreldre nærmest ikke kan gjøre annet enn å se på barnet sitt gå under.

Mest lest

Fra arkivet

Arrangementer